Ευρωπαϊκός δικαστικός άτλας στον τομέα των ποινικών υποθέσεων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ) για ποινικές υποθέσεις έχει δημιουργήσει έναν Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα που σκοπό έχει να διευκολύνει το έργο των νομικών στον τομέα του πρακτικού χειρισμού αιτήσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών. Ο Άτλας καθιστά δυνατή την ανεύρεση της τοπικής αρμόδιας αρχής η οποία μπορεί να λάβει αίτηση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και παρέχει έναν ταχύ και αποτελεσματικό δίαυλο για την απ’ευθείας διαβίβαση αιτήσεων.

Ο Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων, γνωστός ως «Άτλαντας», είναι ένα ισχυρό ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον χειρισμό αιτήσεων δικαστικής συνεργασίας και παράλληλα λαμβάνει υπόψη του διάφορους τύπους δεδομένων: γεωγραφικό τομέα, οργάνωση δικαστηρίων, είδος εγκληματικής πράξης, είδος μέτρου που απαιτείται καθώς και τα ισχύοντα διεθνή νομικά μέσα.

Ο Άτλαντας είναι μέρος του ιστοτόπου του ΕΔΔ, την δε συντήρησή του έχει αναλάβει η Γραμματεία του ΕΔΔ. Το περιεχόμενο εισάγεται από τους λεγόμενους «Ανταποκριτές περί εργαλείων του ΕΔΔ» πρόκειται για ειδικούς συνδέσμους του ΕΔΔ, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των πληροφοριών στον ιστοτόπο του ΕΔΔ σε ό,τι αφορά το κράτος μέλος τους. Διαθέτοντας μια ευέλικτη μονάδα υποστήριξης (εργαλείο διαχείρισης του συστήματος πληροφορικής) η χρησιμότητα του Άτλαντα εδράζεται στο γεγονός ότι παρουσιάζει δεδομένα σχετικά με τα πολύ διαφορετικά νομικά συστήματα των κρατών μελών.

Ο Άτλαντας βρίσκεται στη διάθεση των δικαστικών αρχών που χρειάζονται τη συνδρομή δικαστικής αρχής άλλου κράτους μέλους. Παρότι ο Άτλαντας φιλοξενείται στον ιστοτόπο του ΕΔΔ και συντηρείται από τη Γραμματεία του ΕΔΔ, το ΕΔΔ δεν εμπλέκεται στις αιτήσεις απλώς χειρίζεται το εργαλείο αυτό για να φέρει σε άμεση επαφή δύο ή περισσότερες δικαστικές αρχές. Το φιλικό προς τον χρήστη σύστημα διασφαλίζει ότι η αιτούσα αρχή μπορεί εύκολα να εντοπίσει την αρμόδια αρχή στο ερωτώμενο κράτος μέλος, χωρίς να γνωρίζει λεπτομερώς το νομικό σύστημα του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλαντας στον τομέα των Ποινικών Υποθέσεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.