Euroopan rikosoikeudellinen atlas

Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN) perusti Euroopan oikeudellisen Atlaksen, jonka tarkoituksena on helpottaa oikeusalalla toimivien työtä jäsenvaltioiden välisten oikeusapupyyntöjen käytännön toteuttamisessa. Atlaksen avulla voi etsiä paikallisen toimivaltaisen viranomaisen, joka voi vastaanottaa keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön. Se on myös nopein ja tehokkain tapa toimittaa pyynnöt suoraan vastaanottajalle.

Keskinäistä oikeusapua rikosasioissa käsittelevä Euroopan oikeudellinen Atlas, tai pelkkä Atlas, on dynaaminen tietotekninen väline, joka antaa tietoa toimivaltaisista viranomaisista, jotka vastaavat oikeudellista yhteistyötä koskevien pyyntöjen täytäntöönpanosta. Siinä otetaan huomioon erityyppisiä hakutietoja, kuten maantieteellinen alue, oikeudellinen organisaatio, rikostyyppi, vaadittu toimenpidetyyppi ja sovellettavat kansainväliset sopimukset.

Atlas on osa EJN:n verkkosivustoa ja sitä hallinnoi EJN:n sihteeristö. Sivuston sisällöstä huolehtivat EJN:n tietovälineiden yhteyshenkilöt, jotka vastaavat EJN-sivuston tietojen ylläpitämisestä oman jäsenvaltionsa osalta. Joustavien taustatoimintonsa ansiosta Atlas on hyödyllinen väline, jolla voidaan esittää tietoja jäsenvaltioiden hyvinkin erilaisista oikeusjärjestelmistä.

Atlasta voivat käyttää oikeusviranomaiset, jotka tarvitsevat toisen jäsenvaltion oikeusviranomaisen apua. Vaikka EJN-sivusto isännöi Atlasta ja EJN-sihteeristö ylläpitää sitä, ei EJN osallistu millään tavoin pyynnön täyttämiseen vaan sen tehtävänä on lähinnä luoda tämän välineen avulla suora yhteys kahden tai useamman oikeusviranomaisen välille. Helppokäyttöinen käyttöliittymä takaa sen, että pyynnön esittävä viranomainen löytää helposti vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tuntematta tarkasti kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestelmää.

Linkkejä

Euroopan rikosoikeudellinen Atlas

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.