Europski pravosudni atlas u kaznenim stvarima

Europska pravosudna mreža (EJN) u kaznenim stvarima uspostavila je Europski pravosudni atlas kako bi se olakšao rad pravnih stručnjaka u praktičnoj provedbi zahtjeva za uzajamnu pravnu pomoć među državama članicama.  Atlas omogućuje pronalazak lokalnog nadležnog tijela koje može zaprimiti zahtjev za uzajamnu pravnu pomoć te osigurava brz i učinkovit kanal za izravno slanje zahtjeva.

Europski pravosudni atlas o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, također poznat kao Atlas, dinamičan je informatički alat koji pruža podatke o nadležnim tijelima odgovornima za provedbu zahtjeva za pravosudnu suradnju pri čemu uzima u obzir različite vrste podataka: zemljopisno područje, pravosudni ustroj, vrstu kaznenog djela, vrstu mjere te primjenjive međunarodne instrumente.

Atlas je dio internetske stranice EJN-a, a njime upravlja tajništvo EJN-a. Sadržaj unose tzv. korespondenti za alate EJN-a; posebne kontaktne točke EJN-a koje su odgovorne za ažuriranje informacija na stranicama EJN-a koje se odnose na njihovu državu članicu. Osiguravajući EJN-u fleksibilnu potpornu službu (informatički upravljački alat), Atlas je koristan za predstavljanje podataka o različitim pravnim sustavima država članica.

Atlas je na raspolaganju pravosudnim tijelima kojima je potrebna pomoć pravosudnog tijela u drugoj državi članici. Iako je Atlas smješten na stranicama EJN-a i održava ga tajništvo EJN-a, EJN nije uključen u zahtjev, nego samo upravlja alatom kako bi uspostavio izravan kontakt između dva pravosudna tijela ili više njih. Sučelje prilagođeno korisnicima omogućuje tijelu koje podnosi zahtjev da jednostavno pronađe nadležno tijelo u državi članici iz zahtjeva bez velikog poznavanja pravosudnog sustava te države članice.

Druge poveznice

Europski pravosudni atlas u kaznenim stvarima

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.