Europos teisminis atlasas baudžiamosiose bylose

Europos teisminis tinklas (ETT) baudžiamosiose bylose sukūrė Europos teisminį atlasą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos teisės specialistų darbui, vykdomam praktiškai įgyvendinant valstybių narių vienos kitai teikiamus savitarpio teisinės pagalbos prašymus.  Atlasas suteikia galimybę nustatyti vietos kompetentingą instituciją, kuri gali gauti savitarpio teisinės pagalbos prašymą, ir yra greitas bei veiksmingas kanalas, skirtas tiesioginiam prašymų perdavimui.

Europos teisminis atlasas dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose (toliau – Atlasas) yra dinamiška IT priemonė, kurioje pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas, atsakingas už teisminio bendradarbiavimo prašymų įgyvendinimą, ir kurioje tuo pačiu metu atsižvelgiama į įvairių rūšių duomenis: geografinę vietovę, teismų struktūrą, nusikaltimo rūšį, reikiamos priemonės rūšį ir taikomas tarptautines priemones.

Atlasas yra ETT interneto svetainės dalis; jį tvarko ETT sekretoriatas. Konkretų turinį įdeda vadinamieji „ETT priemonių korespondentai“ – specialūs ETT kontaktiniai asmenys, kurie atsako už informacijos laikymą ETT interneto svetainėje tiek, kiek tai susiję su jų valstybe nare. Atlasas užtikrina lankstų administravimo operacijų vykdymą (IT valdymo priemonė) ir todėl yra naudingas pateikiant valstybių narių labai skirtingų teisės sistemų duomenis.

Atlasu gali naudotis teisminės institucijos, kurioms reikalinga kitos valstybės narės teisminės institucijos pagalba. Nors Atlaso priegloba yra ETT interneto svetainėje ir jį tvarko ETT sekretoriatas, ETT nedalyvauja tvarkant prašymą; jis tik tvarko priemonę, kuri suteikia galimybę dviems ar kelioms teisminėms institucijoms užmegzti tiesioginį ryšį. Patogia naudoti sąsaja užtikrinama, kad prašančioji institucija galėtų nesunkiai rasti prašomosios valstybės narės kompetentingą instituciją, neturėdama išsamių žinių apie tos valstybės narės teisės sistemą.

Susijusios nuorodos

Europos teisminis atlasas baudžiamosiose bylose

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.