Eiropas tiesiskās sadarbības atlants krimināllietas

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās izveidoja Eiropas Tiesu atlantu, lai atvieglinātu juristu darbu, praksē pildot savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumus starp dalībvalstīm.  Atlants dod iespēju uzmeklēt vietējo kompetento iestādi, kura var saņemt savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumus, kā arī nodrošina ātru un efektīvu kanālu tiešai lūgumu nosūtīšanai.

Eiropas Tiesu atlants attiecībā uz savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās, saukts arī "atlants", ir dinamisks informācijas tehnoloģiju rīks, kas sniedz informāciju par kompetentajām iestādēm, kuras atbildīgas par tiesiskās sadarbības lūgumu izpildi, un vienlaikus ļauj ņemt vērā vairāku veidu datus: ģeogrāfisko apgabalu, tiesu organizāciju, nozieguma veidu, lūgtā pasākuma veidu un piemērojamos starptautiskos dokumentus.

Atlants ir Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla tīmekļa vietnes sastāvdaļa, un to pārvalda Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Sekretariāts. Saturu tajā ievieto tā dēvētie "Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla rīku korespondenti" – īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkti, kas ir atbildīgi par informācijas uzturēšanu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla mājas lapā, ciktāl šī informācija attiecas uz viņu dalībvalsti. Elastīgās pārvaldības funkcijas (IT pārvaldības rīks) atlantu padara noderīgu tam, lai sniegtu datus par dalībvalstu ļoti dažādajām tiesiskajām sistēmām.

Atlantu var izmantot tiesu iestādes, kam vajadzīga palīdzība no citu dalībvalstu tiesu iestādēm. Kaut gan atlants atrodas Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla mājas lapā un to uztur šī tīkla Sekretariāts, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls nav saistīts ar lūgumu izpildi – tas tikai pārvalda šo rīku, kas izveidots, lai dibinātu tiešus kontaktus starp divām vai vairākām tiesu iestādēm. Lietotājiem ērtā saskarne nodrošina to, ka lūguma iesniedzēja iestāde, pat ja tai nav precīzas informācijas par lūguma saņēmējas dalībvalsts tiesību sistēmu, viegli var atrast kompetento iestādi lūguma saņēmējā dalībvalstī.

Saites

Eiropas Tiesu atlants krimināllietās

Lapa atjaunināta: 07/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.