Europese justitiële atlas voor strafzaken

Het Europees justitieel netwerk (EJN) in strafzaken heeft een Europese justitiële atlas tot stand gebracht om de beoefenaars van justitiële beroepen te helpen met de praktische aspecten van verzoeken om wederzijdse rechtshulp tussen lidstaten.  De atlas biedt de mogelijkheid de lokale bevoegde autoriteit op te zoeken die een verzoek om wederzijdse rechtshulp kan ontvangen, en vormt een snel en doeltreffend kanaal voor de directe toezending van verzoeken.

De Europese justitiële atlas voor wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ook bekend als de atlas, is een dynamisch IT-instrument dat nadere gegevens verstrekt over de autoriteiten die bevoegd zijn voor de uitvoering van verzoeken om justitiële samenwerking, en dat daarbij tegelijk rekening houdt met diverse soorten gegevens: geografisch gebied, rechterlijke organisatie, soort strafbaar feit, soort maatregel waarom wordt verzocht en de toepasselijke internationale instrumenten.

De atlas is een onderdeel van de EJN-website en wordt beheerd door het secretariaat van het EJN. De eigenlijke inhoud wordt ingevoegd door de zogenoemde 'EJN Tools Correspondents'; dit zijn speciale EJN-contactpunten die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de informatie op de EJN-site met betrekking tot de eigen lidstaat. Door de flexibele back-office (een IT-beheersinstrument) is de atlas nuttig voor het presenteren van de gegevens over de zeer verschillende rechtssystemen van de lidstaten.

De atlas wordt ter beschikking gesteld van justitiële autoriteiten die bijstand van een justitiële autoriteit in een andere lidstaat nodig hebben. Ofschoon de atlas op de EJN-site is gezet en wordt beheerd door het secretariaat van het EJN, is het EJN niet betrokken bij verzoeken; het beheert alleen maar het instrument, dat dient om een rechtstreeks contact tussen twee of meer justitiële autoriteiten tot stand te brengen. De gebruikersvriendelijke interface zorgt ervoor dat een verzoekende autoriteit gemakkelijk de bevoegde autoriteit in de aangezochte lidstaat kan vinden, zonder een grondige kennis van het rechtssysteem van die lidstaat.

Links

Europese justitiële atlas voor strafzaken

Laatste update: 07/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.