Europejski atlas sądowy w sprawach karnych

Europejska sieć sądowa do spraw karnych utworzyła europejski atlas sądowy w celu uproszczenia współpracy prawników praktyków pod względem praktycznego stosowania wniosków w sprawie wzajemnej pomocy prawnej pomiędzy państwami członkowskimi. Atlas umożliwia określenie lokalnego organu właściwego, który może otrzymać wniosek w sprawie wzajemnej pomocy prawnej; atlas stanowi też szybki i efektywny kanał bezpośredniego przekazywania wniosków.

Europejski atlas sądowy dotyczący wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, nazywany również atlasem, jest dynamicznym narzędziem informatycznym, które dostarcza szczegółowych informacji na temat właściwych organów odpowiedzialnych za realizację wniosków o pomoc prawną i które uwzględnia jednocześnie różne rodzaje danych: obszar geograficzny, organizację wymiaru sprawiedliwości, rodzaj przestępstwa, typ wymaganego środka i mające zastosowanie instrumenty międzynarodowe.

Atlas jest częścią strony internetowej europejskiej sieci sądowej i jest prowadzony przez sekretariat europejskiej sieci sądowej. Informacje są zamieszczane przez tzw. „korespondentów do spraw narzędzi europejskiej sieci sadowej”: specjalne punkty kontaktowe, które są odpowiedzialne za wprowadzanie informacji dotyczących ich państw członkowskich na stronie sieci.  Dzięki wyposażeniu atlasu w elastyczny system zaplecza atlas bardzo dobrze prezentuje dane na temat bardzo zróżnicowanych systemów prawnych państw członkowskich.

Atlas jest do dyspozycji organów sądowych potrzebujących pomocy organu sądowego w innym państwie członkowskim. Pomimo że atlas jest zawieszona na stronie europejskiej sieci sądowej i jest prowadzony przez sekretariat tej sieci, sieć nie uczestniczy w działaniach wokół wniosków, a jedynie zajmuje się narzędziem służącym ustanowieniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy dwoma lub więcej organami sądowymi. Przyjazny dla użytkownika interfejs gwarantuje, że organ składający wniosek bez problemu może znaleźć właściwy organ w państwie członkowskim, do którego kierowany jest wniosek, nie posiadając szczegółowej wiedzy na temat systemu prawnego tego państwa.

Ciekawe strony

Europejski atlas sądowy w sprawach karnych

Ostatnia aktualizacja: 07/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.