Atlas Judiciar European în materie penală

Reţeaua Judiciară Europeană (RJE) în materie penală a instituit un Atlas Judiciar European pentru a facilita activitatea membrilor profesiilor juridice în aplicarea în practică a cererilor de asistenţă reciprocă între statele membre.  Atlasul permite identificarea autorităţii competente locale care poate primi o cerere de asistenţă reciprocă şi oferă un canal rapid şi eficient pentru transmiterea directă a cererilor.

Atlasul Judiciar European privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, cunoscut şi sub numele de Atlas, este un instrument informatic dinamic, care oferă date despre autorităţile competente responsabile de punerea în practică a cererilor de cooperare judiciară şi care ţine seama simultan de mai multe tipuri de date: zona geografică, organizarea judiciară, tipul de infracţiune, tipul de măsură cerută şi instrumentele internaţionale aplicabile.

Atlasul face parte din site-ul RJE şi este administrat de secretariatul RJE. Conţinutul propriu-zis este introdus de aşa-numiţii „Corespondenţii pentru instrumentele RJE”; puncte de contact speciale ale RJE care sunt responsabile de menţinerea informaţiei pe site-ul RJE cât timp aceasta este relevantă pentru statele membre. Asigurându-i un suport flexibil (instrument informatic de gestionare), atlasul este util în a prezenta date din sisteme juridice foarte diferite ale statelor membre.

Atlasul este pus la dispoziţia autorităţilor judiciare care au nevoie de asistenţă din partea unei autorităţi judiciare dintr-un alt stat membru. Cu toate că site-ul este găzduit de site-ul RJE şi administrat de Secretariatul RJE, RJE nu intervine în cerere, aceasta doar gestionează instrumentul prin care se stabileşte contactul direct între două sau mai multe autorităţi judiciare. Interfaţa uşor de utilizat garantează că o autoritate solicitantă poate găsi cu uşurinţă autoritatea competentă din statul membru solicitat fără a avea cunoştinţe detaliate despre sistemul juridic al celuilalt stat membru.

Linkuri relevante

Atlasul Judiciar European în materie penală

Ultima actualizare: 07/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.