Evropski pravosodni atlas za kazenske zadeve

Evropska pravosodna mreža je vzpostavila Evropski pravosodni atlas, da bi poenostavila delo pravosodnih uslužbencev pri dejanskem izvajanju zahtev za medsebojno pravno pomoč med državami članicami. Atlas omogoča identifikacijo pristojnega lokalnega organa, ki lahko sprejme zahtevo za medsebojno pravno pomoč, in zagotavlja hiter in učinkovit neposreden prenos zahtev.

Evropski pravosodni atlas o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, imenovan tudi atlas, je dinamično orodje informacijske tehnologije, ki zagotavlja podrobne informacije o organih, ki so pristojni za izvajanje zahtevkov za pravosodno sodelovanje; v atlasu so hkrati upoštevane različne vrste podatkov: geografsko območje, pravosodne organizacije, vrsta kaznivega dejanja, vrsta zahtevanega ukrepa in veljavni mednarodni instrumenti.

Atlas je del spletne strani Evropske pravosodne mreže, upravlja ga njen sekretariat. Vsebino vnašajo t. i. "korespondenti za instrumente Evropske pravosodne mreže",  posebni organi za stike, ki so pristojni za objavo informacij o svojih državah članicah na spletni strani mreže. Atlas ima prožen sistem dejavnosti back-office (instrument informacijske tehnologije za upravljanje), zato je koristen pri predstavljanju podatkov zelo različnih pravnih sistemov držav članic.

Na razpolago je pravosodnim organom, ki potrebujejo pomoč pravosodnega organa iz druge države članice. Čeprav se nahaja na spletni strani Evropske pravosodne mreže in ga upravlja njen sekretariat, mreža ni vključena v zahtevo, ampak samo zagotavlja instrument za vzpostavitev neposrednega stika med dvema ali več pravosodnimi organi. Uporabniku prijazen vmesnik omogoča, da lahko določen organ hitro najde podatke o pristojnem organu v drugi državi članici, četudi ne pozna natančno pravnega sistema te države članice.

Sorodne povezave

Evropski pravosodni atlas v kazenskih zadevah

Zadnja posodobitev: 07/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.