Регистри

Движението на хора и разрастването на предприятия отвъд националните граници става все по-голямо благодарение на възможностите, предлагани от отворените граници и Единния европейски пазар. При тези обстоятелства е необходим улеснен достъп до официални и надеждни документи и информация за търговци, кредитори, бизнес партньори и потребители, за да се увеличи прозрачността и правната сигурност в целия Европейски съюз.

В Европа

предлагат редица услуги, които могат да бъдат различни за отделните държави-членки. Настоящият раздел съдържа връзки към тях, като предоставя информация на европейско и на национално равнище.

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.