Rejstříky

Lidé se ve stále vyšší míře pohybují a podniky rozšiřují svou činnost i za hranice svých států, neboť využívají příležitostí, které nabízejí otevřené hranice a jednotný evropský trh. V takové situaci je nezbytné zjednodušit přístup k úředním a důvěryhodným dokumentům a informacím pro prodejce, věřitele, obchodní partnery a spotřebitele, a tím zvýšit transparentnost a právní jistotu v celé EU.

V Evropě nabízejí

řadu služeb, které se v jednotlivých zemích mohou lišit. Tento oddíl je propojuje tím, že poskytuje informace na evropské úrovni i na úrovni jednotlivých zemí.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.