Registre

Folk flytter rundt, og virksomheder ekspanderer i stigende omfang på tværs af de nationale grænser og udnytter de muligheder, som det europæiske indre marked og de åbne grænser giver. Under sådanne omstændigheder er det nødvendigt at lette adgangen til officielle og pålidelige dokumenter og oplysninger for sælgere, kreditorer, forretningspartnere og forbrugere med henblik på at øge gennemsigtigheden og retssikkerheden i hele EU.

I Europa tilbyder

en vifte af tjenester, som kan variere fra land til land. Dette afsnit linker dig til dem ved at tilbyde oplysninger både på nationalt niveau og på EU-niveau.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.