Registrid

Kasutades avatud piiride ja Euroopa ühtse turu pakutavaid võimalusi, liiguvad inimesed ja ettevõtteid laiendatakse üha sagedamini väljapoole riigi piire. Seetõttu on vaja kogu ELis läbipaistvuse ja õiguskindluse suurendamiseks hõlbustada ametlike dokumentide ja teabe kättesaadavust tarnijatele, krediidiandjatele, äripartneritele ja tarbijatele.

Euroopas pakuvad

mitmesuguseid teenuseid, mis võivad riigiti erineda. Käesolevas rubriigis on esitatud lingid nendele registritele, mis pakuvad teavet nii Euroopa kui ka riikide tasandil.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.