Rekisterit

Nykyään ihmiset liikkuvat ja yritykset laajenevat yhä useammin yli kansallisten rajojen hyödyntäen avoimien rajojen ja Euroopan unionin sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Sen vuoksi on helpotettava myyjien, velkojien, liikekumppanien ja kuluttajien pääsyä virallisiin ja luotettaviin asiakirjoihin, jotta voidaan parantaa avoimuutta ja oikeusvarmuutta koko EU:n alueella.

Euroopassa

tarjoavat eri palveluja, jotka voivat vaihdella maittain.  Tämän osion linkeistä saa lisätietoja rekistereistä niin Euroopan unionin kuin jäsenvaltioiden tasolla.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.