Registrai ir kadastrai

Vis daugiau žmonių keliauja ir vis daugiau įmonių plečia savo veiklą už nacionalinių sienų ribų, naudodamiesi atvirų sienų ir vienos bendros Europos rinkos teikiamomis galimybėmis. Tokiomis aplinkybėmis būtina pardavėjams, kreditoriams, verslo partneriams ir vartotojams sudaryti palankesnes sąlygas susipažinti su oficialiais bei patikimais dokumentais ir informacija, kad visoje ES būtų didinamas skaidrumas ir teisinis tikrumas.

Europoje

teikia daug paslaugų, kurios įvairiose šalyse gali būti skirtingos. Šiame skirsnyje pateikiamos nuorodos į tokius registrus, suteikiant informacijos Europos ir nacionaliniu lygiu.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.