Reģistri

Cilvēki pārvietojas un uzņēmējdarbība aizvien vairāk paplašinās ārpus valsts robežām, izmantojot iespējas, ko sniedz atvērtās robežas un vienotais Eiropas tirgus. Ņemot vērā šos apstākļus, tirgotājiem, kreditoriem, darījumu partneriem un patērētājiem ir vajadzīga vienkāršota pieeja oficiāliem un uzticamiem dokumentiem un informācijai, lai Eiropas Savienībā palielinātu pārskatāmību un juridisko noteiktību.

Eiropā

piedāvā dažādus pakalpojumus, kas dažādās valstīs var atšķirties. Šajā daļā atrodamas saites uz tiem, sniedzot informāciju gan Eiropas, gan valstu līmenī.

Lapa atjaunināta: 08/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.