Registers

Steeds vaker verhuizen mensen naar een ander land en breiden ondernemingen hun activiteiten uit over de nationale grenzen heen; zij maken daarbij gebruik van de mogelijkheden die worden geboden door de open grenzen en de interne markt van de EU. Dit maakt ook dat de toegang van verkopers, kredietverleners, zakenpartners en consumenten tot officiële en betrouwbare documenten en informatie moet worden vergemakkelijkt, met het oog op de bevordering van de transparantie en de rechtszekerheid in de gehele EU.

In Europa bieden

een reeks diensten aan, die van land tot land kunnen verschillen. Deze rubriek vormt een link naar die diensten en verstrekt informatie over het Europees niveau en de nationale niveaus.

Laatste update: 08/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.