Rejestry

Ludzie przenoszą się z państwa do państwa, a przedsiębiorstwa rozwijają swoją działalność za granicą dzięki możliwościom, jakie dają otwarte granice i jednolity rynek europejski. W związku z tym, aby zwiększyć przejrzystość i pewność prawa w całej UE, należy ułatwić dostęp do urzędowych i wiarygodnych dokumentów i informacji handlowcom, wierzycielom, partnerom biznesowym i konsumentom.

W Europie

pełnią liczne funkcje, które mogą się różnić w poszczególnych krajach. Sekcja ta zawiera łącza do tych rejestrów, umożliwiając uzyskanie informacji na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie krajowym.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.