Kaupparekisterit

EU:n sisämarkkinoiden ansiosta yhä useammat yritykset ovat laajentaneet toimintaansa useampaan jäsenvaltioon. Kaikkien EU-maiden kaupparekisterit liitettiin yhteen kesäkuussa 2017, ja niihin voi tehdä hakuja yhteisen hakutoiminnon avulla.

Viime vuosikymmenellä yritykset ovat saaneet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella mahdollisuuden rekisteröityä yhteen jäsenvaltioon ja harjoittaa yritystoimintaansa osittain tai kokonaan jossakin toisessa jäsenvaltioissa.

Kaupparekistereiksi luetaan kansalliset kaupparekisterit, yritysrekisterit ja muut sellaiset rekisterit, jotka tallentavat yritystietoja ja asettavat niitä yleisesti saataville direktiivissä 2009/101/EY tarkoitetulla tavalla.

Lisätietoja asiasta löytyy sivuilla Euroopan alueen käsittävät kaupparekisterit ja jäsenvaltioiden kaupparekisterit.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.