Įmonių registrai

ES bendrojoje rinkoje nemažai įmonių išplėtė savo veiklą už savo valstybių sienų ribų. Nuo 2017 m. birželio mėn. visų ES šalių įmonių registrai yra sujungti tarpusavyje ir juose galima atlikti paiešką.

Be to, per pastarąjį dešimtmetį Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje įmonėms suteikta galimybė įsisteigti vienoje valstybėje narėje, o veiklą (iš dalies arba visiškai) vykdyti kitoje.

Sąvoka įmonių registras apima nacionalinius prekybos registrus, įmonių registrus ir visus kitus registrus, kuriuose pagal Direktyvą Nr. 2009/101/EB saugoma ir viešai skelbiama informacija apie įmones.

Daugiau informacijos apie europinius įmonių registrus ir nacionalinius įmonių registrus rasite atitinkamuose šios svetainės skyriuose.

Paskutinis naujinimas: 22/01/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.