Registre comerciale

Piața unică a UE a făcut ca numărul de societăți care se extind în alte state membre să crească. Începând cu iunie 2017, registrele comerciale din toate țările UE au fost interconectate și se pot efectua căutări în toate aceste registre printr-un motor de căutare unic.

Mai mult, în cursul ultimului deceniu, jurisprudența Curții Europene de Justiție a deschis întreprinderilor posibilitatea de a-și stabili sediul într-un stat membru și a-și desfășura activitatea, parțial sau integral, într-un alt stat membru.

Termenul „registru comercial” include registrele naționale ale comerțului, registrele societăților, precum și orice alt registru care conține informații despre întreprinderi și care pune aceste informații la dispoziția publicului în înțelesul Directivei 2009/101/CE.

Pentru mai multe informații privind registrele comerciale la nivel european și registrele comerciale naționale vă rugăm să consultați paginile secundare relevante.

Ultima actualizare: 22/01/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.