Poslovni registri

Zaradi enotnega trga EU številna podjetja širijo svojo dejavnost prek nacionalnih meja. Od junija 2017 so poslovni registri vseh držav EU medsebojno povezani in je po njih mogoče iskati informacije.

Poleg tega je sodna praksa Sodišča Evropske unije v zadnjem desetletju omogočila podjetjem, da se vpišejo v eni državi članici, svojo poslovno dejavnost pa delno ali v celoti opravljajo v drugi državi članici.

Izraz „poslovni register“ vključuje nacionalne trgovinske registre, registre podjetij in vse druge registre, v katerih so shranjene informacije o podjetjih in ki so dostopni javnosti v skladu z Direktivo 2009/101/ES.

Na ustreznih podstraneh so na voljo podrobnejše informacije o poslovnih registrih na evropski ravni in nacionalnih poslovnih registrih.

Zadnja posodobitev: 22/01/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.