Virksomhedsregistre på EU-plan

Dette afsnit giver en kort introduktion til samarbejdet om virksomhedsregistre på europæisk plan.

Sammenkobling af EU's selskabsregistre

Fra juni 2017 sammenkobles alle EU's selskabsregistre.

Det betyder:

  • at du kan søge oplysninger om selskaber, der er registreret i et hvilket som helst EU-land, i Island, Liechtenstein eller Norge
  • at registrene kan udveksle oplysninger om udenslandske filialer og fusioner af selskaber på tværs af grænser.

Systemet - Business Registers Interconnection System (BRIS) - er etableret takket være EU-landenes og Europa-Kommissionens fælles indsats.

Retsgrundlag

Direktiv 2017/1132/EU

Forordning (EU) 2015/884

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.