Euroopan alueen käsittävät kaupparekisterit

Tässä esitellään lyhyesti kaupparekistereiden yhteistyötä Euroopassa.

Unionin kaupparekistereiden yhteenliittäminen

Kaikkien EU-maiden kaupparekisterit on liitetty yhteen.

Tämä tarkoittaa, että

  • on mahdollista hakea tietoja yrityksistä, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin jossain EU-maassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa,
  • rekisterit voivat vaihtaa tietoja ulkomaisista sivuliikkeistä ja valtioiden rajat ylittävistä yritysfuusioista.

Kaiken tämän mahdollistaa kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä (Business Registers Interconnection System, BRIS), jonka EU:n hallitukset ja Euroopan komissio ovat luoneet yhdessä.

Oikeusperusta

Direktiivi 2017/1132/EU

Asetus (EU) 2015/884

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.