Įmonių registrai Europos lygmeniu

Šiame skirsnyje trumpai pristatomas verslo registrų bendradarbiavimas Europos lygmeniu.

ES verslo registrų sąveika

Nuo 2017 m. birželio mėn. visų ES šalių verslo registrai yra tarpusavyje susieti.

Tai reiškia:

  • kad galite ieškoti informacijos apie įmones, registruotas bet kurioje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine arba Norvegijoje;
  • kad registrai gali dalytis informacija apie užsienio filialus ir tarpvalstybinį bendrovių jungimąsi.

Ši sistema - Verslo registrų sąveikos sistema (BRIS) - bendras ES vyriausybių ir Europos Komisijos projektas.

Teisinis pagrindas

Direktyva 2017/1132/ES

Reglamentas (ES) 2015/884

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.