Reġistri kummerċjali f'livell Ewropew

Din it-taqsima tintroduċi fil-qosor il-kooperazzjoni tar-reġistri kummerċjali fil-livell Ewropew.

Interkonnessjoni ta’ reġistri kummerċjali tal-UE

Minn Ġunju 2017, ir-reġistri kummerċjali fil-pajjiżi kollha tal-UE huma interkonnessi.

Dan ifisser:

  • Tkun tista’ tfittex għall-informazzjoni dwar il-kumpaniji rreġistrati f’kwalunkwe pajjiż tal-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja
  • Ir-reġistri jistgħu jiskambjaw informazzjoni dwar fergħat barranin u fużjonijiet transfruntiera ta’ kumpaniji.

Din is-sistema - is-Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali (BRIS) - hija sforz konġunt mill-gvernijiet tal-UE u l-Kummissjoni Ewropea.

Bażi legali

Id-Direttiva 2017/1132/EU

Ir-Regolament (UE) 2015/884

L-aħħar aġġornament: 06/10/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.