Ondernemingsregisters op Europees niveau

Deze rubriek geeft een korte inleiding op de samenwerking tussen ondernemingsregisters op Europees niveau.

Koppeling van EU-ondernemingsregisters

Vanaf juni 2017 zijn de ondernemingsregisters van alle EU-lidstaten aan elkaar gekoppeld.

Dit betekent dat:

  • u kunt zoeken naar informatie over vennootschappen die zijn geregistreerd in de EU-lidstaten en in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen;
  • via de registers informatie kan worden uitgewisseld over buitenlandse bijkantoren en grensoverschrijdende fusies van vennootschappen.

Dit systeem - het 'Business Registers Interconnection System' (BRIS) - is een gezamenlijk project van de regeringen van de EU-lidstaten en de Europese Commissie.

Rechtsgrondslag

Richtlijn 2017/1132/EU

Verordening (EU) 2015/884

Laatste update: 06/10/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.