Rejestry handlowe na szczeblu UE

W niniejszej sekcji przedstawiono pokrótce współpracę rejestrów działalności gospodarczej na szczeblu europejskim

Integracja rejestrów działalności gospodarczej w UE

Od czerwca 2017 r. rejestry działalności gospodarczej we wszystkich państwach członkowskich UE będą ze sobą zintegrowane.

Oznacza to:

  • możliwość wyszukania informacji na temat spółek zarejestrowanych w dowolnym państwie UE, w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii;
  • możliwość dokonywania przez rejestry wymiany informacji na temat zagranicznych oddziałów spółek i transgranicznego łączenia się spółek.

System integracji rejestrów przedsiębiorstw (BRIS) jest wynikiem wspólnych starań podejmowanych przez rządy państw członkowskich UE i Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2017/1132/UE

Rozporządzenie (UE) 2015/884

Ostatnia aktualizacja: 06/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.