Obchodné registre na európskej úrovni

Táto sekcia poskytuje stručný úvod do spolupráce medzi obchodnými registrami, ktorá funguje na európskej úrovni.

Prepojenie obchodných registrov v rámci EÚ

Od júna 2017 sú obchodné registre vo všetkých krajinách EÚ vzájomne prepojené.

To znamená, že:

  • môžete vyhľadávať informácie o spoločnostiach registrovaných v ktorejkoľvek krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku alebo Nórsku,
  • registre si môžu vymieňať informácie o zahraničných pobočkách a cezhraničných zlúčeniach a splynutiach (fúziách) spoločností.

Tento systém prepojenia obchodných registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) je výsledkom spoločného úsilia vlád členských štátov EÚ a Európskej komisie.

Právny základ

Smernica 2017/1132/EÚ

Nariadenie (EÚ) 2015/884

Posledná aktualizácia: 06/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.