Poslovni registri na evropski ravni

V tem razdelku je na kratko predstavljeno sodelovanje poslovnih registrov na evropski ravni.

Povezovanje evropskih poslovnih registrov

Od junija 2017 so poslovni registri v vseh državah članicah EU povezani.

To pomeni, da:

  • lahko iščete informacije o družbah, ki so registrirane v katerikoli državi EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu ali na Norveškem;
  • si lahko registri izmenjujejo informacije o tujih podružnicah in čezmejnih združitvah družb.

Sistem povezovanja poslovnih registrov (Business Registers Interconnection System – BRIS) je rezultat skupnih prizadevanj vlad držav članic EU in Evropske komisije.

Pravna podlaga

Direktiva 2017/1132/EU

Uredba (EU) 2015/884

Zadnja posodobitev: 06/10/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.