Obchodní rejstříky v zemích EU

Dánsko

Hlavní informace o dánském obchodním rejstříku.

Obsah zajišťuje
Dánsko

Dánský obchodní úřad [Erhvervsstyrelsen]

Historie dánského obchodního rejstříku

Dánský obchodní úřad byl zřízen 1. ledna 2012.

Má přibližně 500 zaměstnanců a odpovídá za široké portfolio úkolů a povinností. Jeho zastřešujícím cílem je zajistit, aby podnikání v Dánsku bylo jednodušší a atraktivnější. Dánský obchodní úřad působí v řadě oblastí - od zákona o územním plánování a rozvoje venkova až po digitalizaci, účinný dohled a monitorování finančních prostředků, podniky, praní peněz, účetnictví, audit, vývoz a kontroly EU. Úřad je odpovědný za centrální obchodní rejstřík (CVR), což je hlavní státní rejstřík s informacemi o všech dánských společnostech.

Dánský obchodní úřad spadá pod dánské ministerstvo průmyslu a obchodu [Erhvervsministeriet].

Jaké informace nabízí dánský obchodní rejstřík?

Na stránkách erhvervsstyrelsen.dk jsou k dispozici informace o všech oblastech činnosti obchodního úřadu. Je zde rovněž odkaz na obchodní rejstřík CVR.dk.

Stránky CVR na Virk.dk jsou jednotným vstupním místem pro informace a údaje o všech společnostech v Dánsku. Bez ohledu na typ společnosti zde naleznete informace jak o samotné společnosti (tzv. právnické osobě), tak i jejích výrobních jednotkách. V rejstříku jsou rovněž k dispozici informace o zakladatelích, majitelích a členech vedení společnosti.

U některých typů společností – zejména akciových společností a společností s ručením omezeným – je k dispozici více informací. Účetní závěrky, faktické informace a zprávy o společnostech a jejich řídících pracovnících.

Jaké údaje obsahuje rejstřík CVR?

 • zákonné registrační číslo [CVR-nummer] společnosti
 • název a adresa
 • datum zahájení a případně ukončení činnosti
 • typ společnosti
 • označení případné ochrany reklamy
 • informace o úvěrech
 • odvětví a případně vedlejší odvětví
 • případně kontaktní údaje
 • případně počet zaměstnanců
 • společníci s ručením neomezeným, zakladatelé, majitelé a členové vedení
  • jméno a adresa
  • osobní číslo [CPR-nummer] nebo zákonné registrační číslo [CVR-nummer] společnosti (osobní číslo se nepřiděluje soukromým osobám)
 • související výrobní jednotky
  • číslo výrobní jednotky
  • název a adresa
  • datum zahájení a případně ukončení činnosti
  • označení případné ochrany reklamy
  • odvětví a případně vedlejší odvětví
  • případně kontaktní údaje
  • případně počet zaměstnanců

Jak vyhledávat v dánském obchodním rejstříku?

Na stránkách CVR na Virk.dk můžete vyhledávat jednotlivé společnosti a vyhledávat/filtrovat na základě celé řady parametrů, jako je název společnosti, jméno osoby, registrační číslo podniku, číslo výrobní jednotky, adresa společnosti, výrobní jednotka nebo osoba. Lze zde nalézt základní údaje o všech společnostech registrovaných v rejstříku CVR.

Na stránce CVR-Data „Sådan søger du“ (nápověda k hledání) jsou rady, jak v rejstříku CVR vyhledávat informace o společnostech.

V případě většího množství údajů z rejstříku CVR je k dispozici řada řešení, jako přístup „ze systému do systému“ a „internetové služby CVR“. Pro další informace: klikněte zde.

Je přístup k dánskému obchodnímu rejstříku zdarma?

Dokumenty a služby z rejstříku CVR, které neobnáší manuální zpracování, jsou bezplatné. Jedná se o:

 • různá zobrazení
 • účetní závěrku
 • přístup ze systému do systému a internetové služby CVR

Řada dokumentů manuální zpracování obnáší, a jsou proto následně fakturovány. Jsou však osvobozeny od DPH:

 • doplnění podpisu: 120,- DKK
 • starší účetnictví z mikrofilmů nebo ze vzdálených archivů: 300,- DKK
 • osvědčení o zápisu do rejstříku: 300,- DKK
 • osvědčení o změně názvu: 500,- DKK
 • plán fúze: 150,- DKK
 • zápis z výroční valné hromady: 150,- DKK
 • dokumentace o kapitálu: 150,- DKK
 • kopie registračního formuláře: 150,- DKK
 • prohlášení vedení: 150,- DKK
 • zpráva o následných akvizicích: 150,- DKK
 • zpráva o samofinancování 150,- DKK
 • plán rozdělení: 150,- DKK
 • stanovy: 150,- DKK

Ceny jsou platné od 5. prosince 2014.

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Ustanovení § 14 zákona o společnostech provádí článek 3 první směrnice v oblasti práva obchodních společností do dánského práva společností a stanoví, do jaké míry mohou být údaje z rejstříku základem právního nároku. Ustanovení § 14 zákona o společnostech uvádí:

„Informace zveřejněné v informačním systému dánského obchodního úřadu se považují za známé třetím stranám. Odstavec 1 se však nevztahuje na opatření provedená do 16 dnů od zveřejnění uvedených informací, jestliže se prokáže, že třetí straně nemohly být uvedené zveřejněné informace známy.

Dokud nedošlo ke zveřejnění v informačním systému dánského obchodního úřadu, nesmí být informace, které mají být zaregistrovány a zveřejněny, použity proti třetí straně, ledaže by se prokázalo, že byly třetí straně známy. Skutečnost, že uvedené informace ještě nebyly zveřejněny neznamená, že by třetí strana nesměla na jejich základě jednat.“

Odpovědnost za správnost záznamů

Za správnost nahlášených informací odpovídá oznamovatel, viz § 8 vyhlášky o oznamování [anmeldelsesbekendtgørelsen] a § 15 odst. 2 zákona o společnostech. Jestliže oznámení nebylo provedeno v souladu se zákonem, nebo jsou-li nahlášené informace nesprávné, může být oznamovatel trestně odpovědný.

Dánský obchodní úřad neověřuje správnost nahlášených informací, ale zaznamenává informace, které mu jsou nahlášeny. Je tomu tak bez ohledu na to, zda se jedná o manuální registraci nebo zda registraci provedou samotné společnosti prostřednictvím internetové stránky Virk.dk.

Dánský obchodní úřad může nést odpovědnost za použití nahlášených informací nebo dokumentů, které nejsou správné kvůli chybě tohoto úřadu, například chybě zpracování.

Související odkazy

Dánský obchodní úřad

Centrální obchodní rejstřík

Dánské ministerstvo průmyslu a obchodu

Evropský obchodní rejstřík (EBR)

Poslední aktualizace: 28/05/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.