Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: švédština
Swipe to change

Obchodní rejstříky v zemích EU

Švédsko

Hlavní informace o švédském obchodním rejstříku

Obsah zajišťuje
Švédsko

Jaké informace nabízí švédský obchodní rejstřík?

Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) vede několik rejstříků, které obsahují informace o společnostech (tj. registrovaných společnostech). Informace v těchto rejstřících lze nalézt pomocí internetového vyhledávače. Můžete se rovněž obrátit na Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket).

Pro tyto rejstříky se níže užívá společný název obchodní rejstřík.

Obchodní rejstřík obsahuje mimo jiné informace o:

 • názvech společností a adresách
 • identifikačním čísle
 • řídících pracovnících (mj. členech představenstva)
 • účetních závěrkách
 • stanovách
 • zápisu do rejstříku
 • úpadku.

Rejstřík vlastní a spravuje Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket).

Lze do obchodního rejstříku nahlížet zdarma?

Do obchodního rejstříku lze nahlížet zdarma, jestliže se žadatel obrátí na Úřad pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) telefonicky. Písemný výpis je obvykle zpoplatněn.

Prostřednictvím internetového vyhledávače lze zdarma získat informace o názvu společnosti, identifikačním čísle a statusu. Další níže uvedené služby jsou přístupné pouze registrovaným a platícím uživatelům.

 • informace o řídících pracovnících (mj. členech představenstva)
 • účetní závěrky
 • stanovy
 • potvrzení o zápisu do rejstříku
 • podrobnější informace o insolvenčních a likvidačních řízeních

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Informace o švédských akciových společnostech jsou zveřejňovány souladu s článkem 2 směrnice 2009/101/ES.

V obchodním rejstříku jsou zapsány nové švédské obchodní společnosti a jakékoli změny, které se jich týkají.

Podle čl. 2 směrnice 2009/101/ES musí členské státy zajistit, aby určité údaje a listiny o společnostech byly vždy zveřejněny. Stejné listiny a údaje musí být podle čl. 3a odst. 2 také zveřejněny na evropském portálu e-justice.

V případě Švédska jsou uvedené údaje zveřejňovány v úředním věstníku (Post- och Inrikes Tidningar).

Další informace o švédských společnostech jsou k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) http://www.bolagsverket.se/en.

Na stránkách Úřadu pro obchodní rejstřík (Bolagsverket) http://www.bolagsverket.se/en je k dispozici i odkaz na švédský úřední věstník (Post- och Inrikes Tidningar).

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?

Informace z obchodního rejstříku může získat kdokoli, a to prostřednictvím dopisu, e-mailu nebo telefonu.

Kdokoli může rovněž vyhledávat pomocí internetového vyhledávače, do kterého zadá název a identifikační číslo společnosti. Níže uvedené informace jsou přístupné pouze registrovaným a platícím uživatelům.

 • informace o řídících pracovnících (mj. členech představenstva)
 • účetní závěrka
 • stanovy
 • potvrzení o zápisu do rejstříku
 • podrobnější informace o insolvenčních a likvidačních řízeních.

Historie švédského obchodního rejstříku

Informace jsou v rejstříku vedeny od roku 1897. Od roku 1982 jsou informace podle typu údaje převáděny do elektronické podoby. Od roku 2002 jsou do elektronického formátu převáděny všechny informace zaslané do rejstříku.

Užitečné odkazy

Evropský obchodní rejstřík (EBR)

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.