Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

I Europa tilbyder selskabsregistrene en række tjenesteydelser, som kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.

Samtlige registres kerneydelser er dog at registrere, gennemgå og opbevare virksomhedsoplysninger, f.eks. oplysninger om virksomhedernes retlige form, deres hjemsted, kapital og retlige repræsentanter, og at gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige.

Du kan få yderligere oplysninger om registre i medlemsstaterne samt Island, Liechtenstein og Norge ved at klikke på et af flagene i højre side.

Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.