Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

I Europa tilbyder selskabsregistrene en række tjenesteydelser, som kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.

Samtlige registres kerneydelser er at registrere, gennemgå og opbevare virksomhedsoplysninger, f.eks. oplysninger om virksomhedernes retlige form, deres hjemsted, kapital og retlige repræsentanter, og at gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige.

Du kan få yderligere oplysninger om registrene i medlemsstaterne samt Island, Liechtenstein og Norge ved at klikke på det relevante lands flag på denne side.

Sidste opdatering: 31/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.