Den originale sprogudgave af denne side litauisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskestiskgræskengelskfranskungarskmaltesiskpolskrumænskslovensk er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Litauen

Dette afsnit giver et overblik over det litauiske register over juridiske enheder.

Indholdet er leveret af
Litauen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad indeholder det litauiske register over juridiske enheder?

Oplysningerne i det litauiske register over juridiske enheder (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenterne i registret og alle andre oplysninger, der indføres i registret, er offentligt tilgængelige. Oplysninger og dokumenter om private og offentlige juridiske enheder lagres i registret over juridiske enheder. Registret omfatter i alt 26 forskellige former for juridiske enheder.

Følgende oplysninger indføres i registret: den juridiske enheds navn, kode, retlige form, retlige status; den juridiske enheds hjemsted, den juridiske enheds organer, medlemmerne af ledelsesorganer (fornavn, efternavn, personnummer, adresse) og partnere, som har beføjelse til at indgå aftaler på den juridiske enheds vegne, og omfanget af disse beføjelser; filialer og repræsentanter; begrænsninger for den juridiske enheds aktiviteter; udløb af den periode, der er fastsat for den juridiske persons varighed; regnskabsår; datoer for ændring af dokumenter og oplysninger i registret; oplysninger om fysiske personer, som har beføjelse til at indgå aftaler på den juridiske enheds vegne, og andre lovbestemte oplysninger.

Registret over juridiske enheder indeholder endvidere dokumenter om etablering af juridiske enheder, afgørelser truffet af den juridiske enheds organer, årsregnskaber indgivet af selskaber og andre lovbestemte dokumenter.

Det litauiske register over juridiske enheder drives og vedligeholdes af den statslige registercentral Registrų centras.

Er der gratis adgang til det litauiske register over juridiske enheder?

Det er gratis at søge efter juridiske enheder i registret. Følgende oplysninger om juridiske enheder er gratis:

  • kode
  • navn
  • hjemsted
  • retlig form
  • retlig status.

Der opkræves et gebyr for mere detaljerede oplysninger om juridiske enheder, der udleveres, hvis:

Det litauiske register over juridiske enheder giver mulighed for gratis at tjekke, hvorvidt et navn er identisk med navne, som anvendes af andre juridiske enheder, filialer eller repræsentanter, eller navne, der er indført midlertidigt i registret.

Hvor pålidelige er dokumenterne i registret?

Når registerforvalteren har indført ændringer af data eller oplysninger om juridiske enheder i registret, offentliggøres disse ændringer senest den følgende arbejdsdag, og datoen for ændringernes registrering offentliggøres i det elektroniske nyhedsbrev.

Når registerforvalteren offentliggør udskrifter af oplysninger eller data eller kopier af dokumenter i registret, er dette ensbetydende med, at de umiddelbart er gyldige.

Hvordan søger man i det litauiske register over juridiske enheder?

Man kan søge efter juridiske enheder i registret gratis ved hjælp af følgende søgekriterier:

  • kode
  • navn
  • historisk navn.

Registrerede brugere, der har indgået en aftale om levering af tjenesteydelser, kan søge ud fra følgende kriterier: kode, navn, fysisk person, juridisk enhed eller udenlandsk juridisk enhed.

Selvbetjeningssystemet gør det muligt at søge efter juridiske enheder ud fra kode, navn og historisk navn (for juridiske enheder, der har skiftet navn).

Det litauiske register over juridiske enheders historie

Selve registret over juridiske enheder blev oprettet i 2004, men der er siden år 1990 automatisk blevet overført data om juridiske enheder fra tidligere informationssystemer.

Relevante links

Register over juridiske enheder

Sidste opdatering: 18/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.