Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Nederlandene

Denne side giver et overblik over det nederlandske virksomhedsregister.

Indholdet er leveret af
Nederlandene

Hvilke oplysninger indeholder det nederlandske virksomhedsregister?

Det nederlandske virksomhedsregister (Handelsregister) henhører under og forvaltes af det nederlandske handelskammer (Kamer van Koophandel) efter beføjelse fra regeringen i medfør af lov om virksomhedsregistret.

Dette register giver et overblik over alle (retligt) relevante oplysninger om alle økonomisk relevante virksomheder og juridiske personer i Nederlandene. Alle virksomheder og juridiske personer er registreret. Det omfatter:

 • Selskaber (BV'er og NV’er)
 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Foreninger
 • Fonde
 • Liberale erhverv, så som advokater, læger og kunstnere
 • Ejerforeninger (Verenigingen van eigenaars)
 • Kirkefællesskaber (Kerkgenootschappen)
 • Offentlige institutioner (Overheidsdiensten)

Omfanget af registrerede oplysninger varierer afhængigt af organisationens juridiske form. De vigtigste registrerede data er:

 • Navn (ifølge vedtægterne)
 • Andre handelsnavne
 • Hovedsæde
 • Adresser
 • Ledelse
 • Fuldmagtshavere
 • Antal ansatte
 • Filialer
 • Kontaktoplysninger
 • Aktiviteter (kodet på samme måde som NACE)

Efter nederlandsk ret er oplysninger i registeret gældende (og bindende for tredjemand), medmindre andet er angivet. Forpligtelsen til at lade sig registrere (og registrere eventuelle ændringer) påhviler organisationerne. Alle ændringer skal registreres senest en uge efter deres gennemførelse.

Registrering er ikke en del af etableringen af en virksomhed i Nederlandene. Juridisk set kan en virksomhed eksistere i Nederlandene uden at være registreret. Selv om det er ulovligt ikke at lade sig registrere, kan en ikke-registreret virksomhed findes og fungere som en virksomhed.

Nederlandske selskaber med begrænset ansvar (besloten vennootschap) og aktieselskaber (naamloze vennootschap) skal ligeledes indgive deres årsregnskaber til virksomhedsregistret. Størstedelen skal kun indgive en balance, mens de store virksomheder også skal indgive deres resultatopgørelse.

Er der gratis adgang til det nederlandske virksomhedsregister?

Basisoplysningerne — f.eks. kontaktoplysninger, registreringsnummeret i virksomhedsregistret og virksomhedsnummeret — i det nederlandske virksomhedsregister kan hentes gratis på webstedet for det nederlandske handelskammer. For andre oplysninger, f.eks. officielt bekræftede udskrifter, årsregnskaber og andre dokumenter, skal det betales et gebyr. Der findes også en liste over gebyrtakster på handelskammerets websted.

Endvidere kan man gratis downloade appen KvK App Handelsregister, som giver let adgang til de oplysninger, der kan hentes i virksomhedsregistret.

Hvor pålidelige er oplysningerne i det nederlandske virksomhedsregister?

Oplysningerne i virksomhedsregistret skal være pålidelige. Virksomhedsregistret indeholder autentiske data. Oplysningernes kvalitet garanteres på en sådan måde, at brugeren kan støtte ret på dem. En virksomheds ejer er ansvarlig for de oplysninger om denne virksomhed, som findes i virksomhedsregistret. De registrerede virksomheder skal meddele eventuelle ændringer. Hvis en virksomhed undlader dette, er det de data, der findes i virksomhedsregistret, som er autentiske. Dette kaldes beskyttelse af tredjemand. Tredjemand, som handler i god tro, skal kunne stole på de registrerede oplysninger.

Hvordan søger jeg i det nederlandske virksomhedsregister?

Der kan i det det nederlandske virksomhedsregister søges på:

 • Navn (ifølge vedtægterne)
 • Det officielle KvK-nummer,
 • Adresse
 • Postnummer

Det nederlandske virksomhedsregisters historie

Oplysningerne går helt tilbage til oprettelsen af det nuværende register (1920). Der findes også oplysninger om visse endnu ældre virksomheder.

Relevante links

Det europæiske virksomhedsregister

Det nederlandske handelskammer

Det nederlandske virksomhedsregister

Sidste opdatering: 18/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.