Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Κύπρος

Αυτό το μέρος της ιστοσελίδας παρουσιάζει ένα εισαγωγικό κείμενο αναφορικά με το Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου. Ο Κλάδος Εταιρειών ασχολείται με την εγγραφή, παρακολούθηση, έλεγχο και διαγραφή των ημεδαπών εταιρειών, των αλλοδαπών εταιρειών, των συνεταιρισμών και των εμπορικών επωνυμιών και υπάγεται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου είναι:

  • Διατίθενται Έντυπα και Αιτήσεις για τον Κλάδο Εταιρειών.
  • Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα Τέλη και δικαιώματα για κάθε έντυπο και άιτηση που υποβάλλεται.
  • Υπάρχουν Στατιστικά Στοιχεία για τον Κλάδο Εταιριών.

Τί προσφέρει το Μητρώο Εταιρειών?

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί μέσω του διαδικτύου να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένος οργανισμός εγγεγραμμένος στα Μητρώα του Τμήματος και την κατάσταση αυτού (διαγραμμένος ή εξακολουθεί να υφίσταται).

Το μητρώο εταιρειών υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού .

Η πρόσβαση στο Μητρώο Εταιρειών είναι δωρεάν?

Η διαδικτυακή πρόσβαση στο Μητρώο Εταιρειών είναι δωρεάν.

Πώς να ψάξετε στο Μητρώο?

Η αναζήτηση γίνεται με το όνομα της εταιρείας. Περισσότερες οδηγίες για τους τρόπους αναζήτησης φαίνονται στη σχετική ιστοσελίδα ιστοσελίδα αναζήτησης.

Ιστορικό Μητρώου

Το διαδικτυακό μητρώο περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που έχουν εγγραφεί από το 1923 μέχρι σήμερα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.