Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λιθουανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Λιθουανία

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται επισκόπηση του λιθουανικού μητρώου νομικών προσώπων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τι πληροφορίες υπάρχουν στο μητρώο νομικών προσώπων της Λιθουανίας;

Τα δεδομένα που υπάρχουν στο λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων (Lietuvos juridinių asmenų registras), τα έγγραφα που αποθηκεύονται στο μητρώο, καθώς και τυχόν άλλες πληροφορίες που παρέχονται στο μητρώο είναι δημόσια. Στο μητρώο νομικών προσώπων καταχωρίζονται δεδομένα και έγγραφα για ιδιωτικά και δημόσια νομικά πρόσωπα. Στο μητρώο υπάρχουν συνολικά 26 διαφορετικά είδη νομικών προσώπων.

Στο μητρώο καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες: ονομασία του νομικού προσώπου κωδικός νομική μορφή νομικό καθεστώς καταχωρισμένη έδρα νομικού προσώπου όργανα του νομικού προσώπου μέλη των διοικητικών οργάνων (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας, τόπος κατοικίας) και εταίροι που επιτρέπεται να συνάψουν σύμβαση για λογαριασμό του νομικού προσώπου και η έκταση των δικαιωμάτων τους υποκαταστήματα και εκπρόσωποι περιορισμοί των δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου λήξη της θητείας του νομικού προσώπου οικονομικό έτος ημερομηνίες τροποποίησης των εγγράφων και των στοιχείων του μητρώου πληροφορίες σχετικά με φυσικά πρόσωπα που είναι σε θέση να συνάψουν σύμβαση για λογαριασμό του νομικού προσώπου και άλλα στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο.

Το μητρώο νομικών προσώπων περιλαμβάνει επίσης: έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση των νομικών προσώπων, αποφάσεις των οργάνων του νομικού προσώπου, ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που υποβάλλονται από εταιρείες ή άλλα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο.

Το λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων το διαχειρίζεται και το τηρεί η κρατική επιχείρηση Registrų centras (Μητρώο).

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στο λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων;

Μπορούν να πραγματοποιηθούν δωρεάν αναζητήσεις στο μητρώο νομικών προσώπων. Οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο είναι δωρεάν:

  • κωδικός
  • ονομασία
  • καταχωρισμένη έδρα
  • νομική μορφή
  • νομικό καθεστώς.

Πληρωμή καταβάλλεται για πιο λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα νομικά πρόσωπα, τα οποία παρέχονται εφόσον:

Το λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου για το αν ένα όνομα δεν είναι ταυτόσημο με τα ονόματα που χρησιμοποιούνται από άλλα νομικά πρόσωπα, υποκαταστήματα ή εκπροσώπους που έχουν καταχωριστεί προσωρινά στο μητρώο.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Αν ο διαχειριστής του μητρώου τροποποιήσει τα στοιχεία ή τις πληροφορίες για νομικά πρόσωπα στο μητρώο, οι τροποποιήσεις αυτές δημοσιεύονται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ενώ η ημερομηνία καταχώρισης των τροποποιήσεων δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο.

Όταν ο διαχειριστής του μητρώου δημοσιεύει αποσπάσματα πληροφοριών ή στοιχείων ή αντιγράφων από το μητρώο, αυτό σημαίνει ότι, καταρχήν, είναι έγκυρα.

Μέθοδος αναζήτησης στο λιθουανικό μητρώο νομικών προσώπων

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να αναζητηθούν στο μητρώο δωρεάν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

  • κωδικός
  • ονομασία
  • ιστορικό όνομα.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες που έχουν υπογράψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μπορούν να προβούν σε αναζήτηση με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: κωδικός, ονομασία, φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο.

Το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης επιτρέπει την αναζήτηση νομικού προσώπου με βάση τον κωδικό, την ονομασία και το ιστορικό όνομα (για νομικά πρόσωπα που έχουν μεταβάλει το όνομά τους).

Ιστορία του λιθουανικού μητρώου νομικών προσώπων

Το μητρώο νομικών προσώπων δημιουργήθηκε το 2004. Τα στοιχεία που υπήρχαν για νομικά πρόσωπα σε προηγούμενα συστήματα πληροφοριών από το 1990 μεταφέρθηκαν αυτόματα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μητρώο νομικών προσώπων

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.