Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Σουηδία

Σύντομη επισκόπηση του σουηδικού μητρώου επιχειρήσεων.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Τι περιλαμβάνει το σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων;

Το γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μητρώα που περιέχουν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις (δηλ. τις καταχωρισμένες επιχειρήσεις). Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω μητρώα είναι προσβάσιμες μέσω μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο. ή επικοινωνώντας με το Γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών.

Γι’ αυτά τα μητρώα χρησιμοποιείται παρακάτω η κοινή ονομασία «σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων».

Το σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης
 • αριθμό μητρώου
 • στελέχη της επιχείρησης (περιλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου)
 • ετήσιο οικονομικό απολογισμό
 • εταιρικό καταστατικό
 • πιστοποιητικό καταχώρισης σε μητρώο επιχειρήσεων
 • πτώχευση.

Κάτοχος και διαχειριστής του μητρώου είναι το γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών.

Η πρόσβαση στο σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων είναι δωρεάν;

Οι πληροφορίες του σουηδικού μητρώου επιχειρήσεων είναι διαθέσιμες δωρεάν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών. Σε περίπτωση αίτησης γραπτού αποσπάσματος από το μητρώο, συνήθως επιβάλλεται κάποιο τέλος.

Με τη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, οι πολίτες έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις επωνυμίες των επιχειρήσεων, τον αριθμό μητρώου και το καθεστώς των επιχειρήσεων. Οι ακόλουθες επιπλέον υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες και επί πληρωμή:

 • στελέχη της επιχείρησης (περιλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου)
 • ετήσιο οικονομικό απολογισμό
 • εταιρικό καταστατικό
 • πιστοποιητικό καταχώρισης σε μητρώο επιχειρήσεων
 • λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις και τις εκκαθαρίσεις.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Η κοινολόγηση στοιχείων των σουηδικών ανώνυμων εταιρειών γίνεται σύμφωνα με την οδηγία περί δημοσιότητας 2009/101/ΕΚ άρθρο 2.

Οι πρόσφατα καταχωρισμένες σουηδικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και μεταβολές των εν λόγω εταιρειών, καταχωρίζονται στο γραφείο μητρώου σουηδικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την οδηγία περί δημοσιότητας 2009/101/ΕΚ άρθρο 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ορισμένες πράξεις και στοιχεία σχετικά με τις εταιρείες να δημοσιοποιούνται πάντα. Οι εν λόγω πράξεις και τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφος 2, δημοσιεύονται επίσης στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Στην περίπτωση της Σουηδίας, τα καταχωρισμένα στοιχεία κοινοποιούνται στην επίσημη εφημερίδα της σουηδικής κυβέρνησης (Post- och Inrikes Tidningar).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σουηδικές επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του γραφείου μητρώου σουηδικών επιχειρήσεων http://www.bolagsverket.se/en.

Η επίσημη εφημερίδα της σουηδικής κυβέρνησης είναι προσβάσιμη από τον δικτυακό τόπο του γραφείου μητρώου σουηδικών επιχειρήσεων http://www.bolagsverket.se/en.

Μέθοδος αναζήτησης στο σουηδικό μητρώο επιχειρήσεων

Όλοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από το μητρώο επικοινωνώντας με το γραφείο μητρώου σουηδικών επιχειρήσεων μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

Με τη μηχανή αναζήτησης οποιοσδήποτε θέλει μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση πληκτρολογώντας την επωνυμία της επιχείρησης και τον αριθμό μητρώου. Οι παρακάτω πληροφορίες είναι προσβάσιμες μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες και χρήστες επί πληρωμή:

 • στελέχη της επιχείρησης (περιλαμβανομένων των μελών του διοικητικού συμβουλίου)
 • ετήσιο οικονομικό απολογισμό
 • εταιρικό καταστατικό
 • πιστοποιητικό καταχώρισης σε μητρώο επιχειρήσεων
 • λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις πτωχεύσεις και τις εκκαθαρίσεις.

Ιστορικό του σουηδικού μητρώου επιχειρήσεων

Τα στοιχεία βρίσκονται στο μητρώο από το 1897. Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων, τα στοιχεία έχουν ψηφιοποιηθεί από το 1982. Από το 2002 όλες οι εισερχόμενες πληροφορίες μητρώου μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκό Μητρώο Επιχειρήσεων (EBR)

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.