ELi liikmesriikide äriregistrid

Euroopas pakuvad äriregistrid mitmesuguseid teenuseid, mis võivad olla liikmesriigiti erinevad.

Kõik registrid registreerivad, kontrollivad ja talletavad oma põhiteenusena ettevõtjate kohta käivaid andmeid (näiteks õigusliku vormi, peakontori, kapitali ja esindajate) ning teevad selle teabe üldsusele kättesaadavaks.

Et saada täpsemat teavet liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini või Norra registrite kohta, klõpsake asjaomase riigi lipul lehe paremas servas.

Viimati uuendatud: 31/05/2023

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.