EU-maiden kaupparekisterit

Euroopan unionissa kaupparekisterit tarjoavat lukuisia palveluja, jotka voivat vaihdella jäsenvaltioittain.

Kaikkien rekistereiden peruspalveluihin kuuluvat kuitenkin muun muassa yrityksen oikeudellista muotoa, kotipaikkaa, pääomaa ja oikeudellisia edustajia koskevien tietojen rekisteröinti, tutkiminen, tallentaminen ja asettaminen yleisesti saataville.

Lisätietoja jäsenvaltioiden sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan rekistereistä saa napsauttamalla oikealla olevia lippuja.

Päivitetty viimeksi: 06/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.