EU-maiden kaupparekisterit

Belgia

Tässä osassa tarkastellaan Belgian kaupparekisteriä.

Sisällön tuottaja:
Belgia

Millaisia tietoja Belgian kaupparekisteristä on saatavissa?

Belgian kaupparekisterinä toimivaa yritystietopankkia (la Banque carrefour des Entreprises, BCE) hoitaa liittovaltion elinkeinoministeriö Service public fédéral Économie. Rekisterin tarkoituksena on yritystietojen hallinnoinnin yksinkertaistaminen ja niiden keskittäminen yhteen paikkaan. Rekisteriin on merkitty kaikkien Belgiassa toimivien yritysten tunnistetiedot, sillä rekisteröityminen on lakisääteinen velvollisuus. Rekisteriin merkitään myös yrityksiin kuuluvien yksiköiden toimipaikat. Lisäksi rekisterissä on linkkejä muihin tietokantoihin. Yritysten lisäksi rekisteriin merkitään myös muiden oikeushenkilöiden kuten yksityisten elinkeinonharjoittajien, julkisyhteisöjen ja tietyissä tapauksissa myös ulkomaisten yritysten tiedot.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Yritysten tietoihin voi tutustua maksutta yleisen hakukoneen (Public search) kautta.

Sieltä voi hakea yrityksiä tai niiden yksiköitä eri hakukriteerien perusteella. Myös Open Data -tiedosto on saatavilla maksutta. Rekisteriin kirjautumalla tiedostoa voi käyttää uudelleen. Yleisen hakukoneen kautta käyttäjä voi myös yhdistää osan julkisista tiedoista omiin sovelluksiinsa. Tämä palvelu on maksullinen.

Hakujen tekeminen Belgian kaupparekisterissä

Yleisen hakukoneen avulla voi hakea tietoja kaikista toimivista tai lakkautetuista yrityksistä (oikeushenkilöistä tai yksityisistä elinkeinonharjoittajista) ja niiden yksiköistä.

Mitä tietoja on saatavissa?

Yrityksen tiedot:

 1. yritystunnus
 2. tila
 3. oikeudellinen tilanne
 4. perustamispäivä
 5. nimi
 6. päätoimipaikan osoite
 7. puhelinnumero
 8. faksi
 9. sähköpostiosoite‑
 10. internetosoite
 11. oikeudellinen muoto
 12. yrityksen yksiköiden määrä
 13. toiminnan laatu
 14. todistuksin vahvistetut ammatilliset pätevyydet ja perustason johtamistaidot
 15. laatuominaisuudet
 16. toimiluvat
 17. yrityksen toimintamuodot (alv ja ONSS (Kansallinen sosiaaliturvalaitos Office national de sécurité sociale))
 18. rahoitustiedot
 19. sidokset muihin yrityksiin
 20. ulkoiset linkit (Belgian virallinen lehti Moniteur belge, Belgian kansallispankki, Kansallisen sosiaaliturvalaitoksen alaiset työnantajat)

Yksikön tiedot

 1. yritystunnus
 2. tila
 3. yksikön tunnistenumero
 4. perustamispäivä
 5. yksikön nimi
 6. osoite
 7. puhelinnumero
 8. faksi
 9. sähköpostiosoite
 10. internetosoite
 11. toimiluvat
 12. Kansallisen sosiaaliturvalaitoksen piiriin kuuluvat toiminnot ja (ei-)kaupalliset toiminnot

Miten luotettavia rekisterin tiedot ovat?

Yrityksillä on velvollisuus julkaista määrätyt tiedot ja asiakirjat. Näin pyritään erityisesti turvaamaan oikeusvaikutukset suhteessa kolmansiin. Belgiassa kyseiset asiakirjat ja tiedot julkaistaan virallisessa lehdessä (Moniteur belge), minkä lisäksi vuotuinen tilinpäätös julkaistaan asianomaisessa Belgian kansallispankin keskustietokannassa. Yrityslain (Code des sociétés) 76 §:ssä vahvistetaan julkaistuihin asiakirjoihin ja tietoihin vetoamista koskevat säännöt.

Niiden mukaan julkaistavaksi määrätyillä asiakirjoilla ja tiedoilla on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin vasta siitä päivästä lähtien, jona niistä on julkaistu otteita tai maininta virallisen lehden liitteissä, paitsi jos yritys voi todistaa, että ne olivat kyseisen kolmannen tiedossa jo aiemmin.

Kolmannet voivat kuitenkin vedota asiakirjoihin, joita ei ole julkaistu.

Tällaisilla asiakirjoilla ei ole oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin sellaisten liiketoimien osalta, jotka on toteutettu ennen kuin julkaisemisesta on kulunut 16 päivää, jos kolmannet voivat osoittaa, ettei niiden ollut mahdollista tietää kyseisistä asiakirjoista.

Jos rekisteriin toimitetun asiakirjan sanamuoto poikkeaa virallisen lehden liitteissä julkaistusta sanamuodosta, viimeksi mainitulla ei ole oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin. Kolmannet voivat kuitenkin vedota julkaistuun sanamuotoon, paitsi jos yritys voi osoittaa, että rekisteriin talletettu sanamuoto on ollut kolmansien tiedossa.

Jos asiakirjat, jotka on laadittava virallisella kielellä, poikkeavat yhdellä tai useammalla Euroopan unionin virallisella kielellä tehdystä ja vapaaehtoisesti talletetusta käännöksestä, vapaaehtoisesti julkaistulla käännöksellä ei ole oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin. Kolmannet voivat kuitenkin vedota vapaaehtoisesti julkaistuihin käännöksiin, paitsi jos yritys voi osoittaa, että kolmansien tiedossa on ollut yrityslain 67 §:n 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu toisinto eli virallisen asiakirjan oikeaksi todistettu jäljennös, yksityisen asiakirjan kaksois- tai alkuperäiskappale ja otteet [myös sähköisessä muodossa], jotka on talletettava kauppatuomioistuimen kirjaamoon.

Yritystietopankin julkisessa hakukoneessa oleviin yritystietoihin sisältyy suora linkki virallisen lehden julkaisuihin ja tilinpäätöksiä koskevaan Belgian kansallispankin keskustietokantaan.

Hakutapa

Linkki Public Search -hakukoneeseen.

Hakuja voi tehdä neljällä eri välilehdellä:

 • yritystunnuksen perusteella (jos yrityksen tai sen yksikön tunnus on tiedossa)
 • nimen perusteella
 • osoitteen perusteella
 • toiminnan perusteella

Verkkosivut on laadittu neljällä kielellä: saksaksi, englanniksi, ranskaksi ja hollanniksi.

Yleisiä tietoja yritystietokannasta on saatavilla elinkeinoministeriön verkkosivuilla (ks. osio ”Entreprises et Indépendants”, otsikko ”Banque carrefour des Entreprises”).

Hyödyllisiä linkkejä

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu, Service Public Fédéral Justice, Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Päivitetty viimeksi: 18/01/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.