EU-maiden kaupparekisterit

Kypros

Tällä sivulla esitellään Kyproksen kaupparekisteriä (Μητρώο Εταιρειών). Koti- ja ulkomaisten yritysten, henkilöyhtiöiden ja toiminimien rekisteröinnistä, seurannasta, valvonnasta ja rekisteristä poistamisesta vastaa energia-, kauppa-, teollisuus- ja matkailuministeriön yritys- ja yhteisörekisteriosaston yritysjaosto (Κλάδος Εταιρειών).

Sisällön tuottaja:
Kypros

Saatavilla ovat seuraavat verkkopalvelut:

Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Kuka tahansa voi selvittää verkkohaulla, onko jokin tietty organisaatio kirjattu kaupparekisteriin ja onko rekisteröinti voimassa vai poistettu. Rekisteristä voi hakea sähköisesti minkä tahansa yrityksen tietoja ja tutustua sen asiakirjoihin.

Kaupparekisterin pitämisestä vastaa yritys- ja yhteisörekisteriosasto.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisterissä oleviin yrityksiä koskeviin perustietoihin voi tutustua maksutta verkossa.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Rekisterissä olevien asiakirjojen luotettavuudesta säädetään yhtiölain 113 luvussa. Sen seuraavissa säännöksissä käsitellään ulkopuolisille henkilöille direktiivin 2009/101/EY 3 artiklan nojalla annettavien tietojen oikeellisuutta:

365 §

Tutustuminen rekisterinpitäjän säilyttämiin asiakirjoihin, näiden asiakirjojen saaminen rekisteristä ja asiakirjojen käyttö todisteena oikeudenkäynnissä.

365A §

Rekisterinpitäjän ilmoitus rekisteritietojen säilyttämisestä – rekisteriin kirjattujen vai Kyproksen virallisessa lehdessä julkaistujen tietojen ensisijaisuus.

365B(7) §

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ovat saatavissa EU:n sisäisen rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta vakiomuotoisena viestinä ja sähköisesti siten, että noudatetaan tiedonsiirron turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia.

366 §

Yrityksillä on velvollisuus toimittaa rekisterinpitäjälle muun muassa vuosikertomuksensa ja vuotuinen tilinpäätöksensä. (118–121 §)

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Hakuja voi tehdä yrityksen nimen tai rekisterinumeron perusteella. Lisäohjeita on hakusivulla.

Kaupparekisterin historiaa

Yritys- ja yhteisörekisteriosaston sähköinen rekisteri sisältää tiedot kaikista vuodesta 1923 lähtien rekisteröidyistä organisaatioista (mm. ulkomaiset yritykset, henkilöyhtiöt ja toiminimet).

Linkkejä

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Yritys- ja yhteisörekisteriosasto)

Kauppaministeriö

Päivitetty viimeksi: 23/07/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.