EU-maiden kaupparekisterit

Euroopan unionissa kaupparekisterit tarjoavat lukuisia palveluja, jotka voivat vaihdella jäsenvaltioittain.

Kaikkien rekistereiden peruspalveluihin kuuluvat muun muassa yrityksen oikeudellista muotoa, kotipaikkaa, pääomaa ja laillisia edustajia koskevien tietojen rekisteröinti, tutkiminen ja tallentaminen sekä niiden asettaminen yleisesti saataville.

Tarkempia tietoja jäsenvaltioiden sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan rekistereistä saat napsauttamalla kyseisen maan lippua tällä sivulla.

Päivitetty viimeksi: 31/05/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.