EU-maiden kaupparekisterit

Tanska

Tällä sivulla esitetään yleiskatsaus Tanskan kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Tanska

Elinkeinohallitus (Erhvervsstyrelsen)

Tanskan kaupparekisterin historiaa

Tanskan elinkeinohallitus perustettiin 1. tammikuuta 2012.

Elinkeinohallituksessa on noin 500 työntekijää. Sillä on laaja tehtäväkenttä ja monia vastuualueita. Yleisesti ottaen sen tehtävänä on tehdä elinkeinotoiminnasta Tanskassa yksinkertaisempaa ja houkuttelevampaa. Elinkeinohallitus toimii useilla aloilla kaavoituslainsäädännöstä ja maaseudun kehittämisestä digitalisaatioon. Se valvoo rahastoja, yrityksiä, rahanpesun torjuntaa, tilintarkastusta ja tilintarkastajia, vientiä ja EU-tarkastuksia. Elinkeinohallitus vastaa Tanskan kaupparekisteristä (Det Centrale Virksomhedsregister, CVR). Se on valtion rekisteri, jossa on tietoja kaikista tanskalaisista yrityksistä.

Elinkeinohallitus on osa elinkeinoministeriötä.

Millaisia tietoja Tanskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Osoitteessa erhvervsstyrelsen.dk on tietoa elinkeinohallituksen toiminnasta, ja sieltä on pääsy myös Tanskan kaupparekisterin sivustolle CVR.dk.

Virk-sivustolla oleva CVR.dk tarjoaa keskitetysti tietoa kaikista tanskalaisista yrityksistä. Yhtiömuodosta riippumatta siellä on tietoa sekä itse yrityksestä (oikeushenkilönä) että sen tuotantoyksiköistä. Rekisterissä on tietoa myös perustajista, omistajista ja johtajista.


Joistakin yhtiömuodoista, kuten julkisista ja yksityisistä osakeyhtiöistä, on saatavilla myös tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tieto yrityksen johdossa olevista henkilöistä.

Mitä tietoja CVR sisältää?

 • Yrityksen tai yhteisön CVR-numero
 • Nimi ja osoite
 • Aloittamisajankohta ja mahdollinen lopettamisajankohta
 • Yritysmuoto
 • Merkintä mahdollisesta mainontakiellosta
 • Luottotiedot
 • Päätoimiala ja mahdolliset sivutoimialat
 • Mahdollisesti yhteystiedot
 • Mahdollisesti työntekijöiden lukumäärä
 • Täysin vastuulliset osakkaat, perustajat, omistajat ja johtajat
  • Nimi ja osoite
  • CPR- tai CVR-numero (CPR-numeroa ei ilmoiteta yksityisille tahoille)
 • Tuotantoyksiköt
  • Yksikön p-numero
  • Nimi ja osoite
  • Aloittamisajankohta ja mahdollinen lopettamisajankohta
  • Merkintä mahdollisesta mainontakiellosta
  • Päätoimiala ja mahdolliset sivutoimialat
  • Mahdollisesti yhteystiedot
  • Mahdollisesti työntekijöiden lukumäärä

Miten Tanskan kaupparekisteristä tehdään hakuja?

Virk-sivustolla olevasta kaupparekisteristä voi hakea yksittäisiä yrityksiä ja hakuja voi rajata monenlaisilla muuttujilla, joita ovat esim. yrityksen nimi, henkilön nimi, CVR-numero, P-numero, yrityksen osoite, tuotantoyksikkö tai henkilö. Kaikista rekisteröidyistä yrityksistä on nähtävissä perustiedot.

Kaupparekisteritietojen sivulla ”Sådan søger du” neuvotaan, miten yritystietoja haetaan rekisteristä.

Suurten tietomäärien hakemiseen on tarjolla monia ratkaisuja, kuten järjestelmien välinen pääsy (System-til-system adgang) ja CVR-verkkopalvelut (CVR-webservices). Lisätietoja: Napsauta tästä

Onko Tanskan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Asiakirjat ja palvelut, joihin ei liity manuaalista käsittelyä, ovat maksuttomia. Näitä ovat

 • erilaiset näyttökuvat
 • tilinpäätöstiedot
 • järjestelmien välinen pääsy ja CVR-verkkopalvelu

Jotkut asiakirjat edellyttävät manuaalista käsittelyä, ja niistä laskutetaan jälkikäteen. Tuotteet on kuitenkin vapautettu arvonlisäverosta:

 • Allekirjoitus: 120 DKK
 • Vanhat tilinpäätöstiedot mikrofilmeiltä tai etävarastosta: 300 DKK
 • Rekisteröintitodistus: 300 DKK
 • Nimenmuutostodistus: 500 DKK
 • Sulautumissuunnitelma: 150 DKK
 • Yhtiökokouksen pöytäkirja: 150 DKK
 • Pääomaa koskevat asiakirjat: 150 DKK
 • Jäljennös ilmoituslomakkeesta: 150 DKK
 • Johdon lausuma: 150 DKK
 • Selvitys myöhemmistä yrityskaupoista: 150 DKK
 • Selvitys omarahoituksesta: 150 DKK
 • Jakautumissuunnitelma: 150 DKK
 • Yhtiöjärjestys 150 DKK

Hinnat ovat voimassa 5. joulukuuta 2014 alkaen.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin 3 artikla on otettu Tanskan yhtiöoikeuteen yhtiölain (selskabslov §) 14 §:llä, jossa kuvaillaan, miten rekisteröityihin tietoihin voidaan vedota. Yhtiölain § 14 §:stä:

”Elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä julkaistujen tietojen katsotaan tulleen kolmansien tietoon. Edellä olevaa 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta tapahtumiin, jotka ovat toteutuneet 16 päivän kuluessa julkistamisesta, jos voidaan osoittaa, että kolmas osapuoli ei olisi voinut tietää julkistetusta tapahtumasta.

Mikäli tapahtumaa ei ole julkistettu elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä, rekisteröitävään ja julkistettavaan tapahtumaan ei voida vedota kolmatta vastaan, ellei voida osoittaa, että hän on tiennyt tapahtumasta. Se, että tapahtumaa ei ole vielä julkistettu, ei estä kolmatta osapuolta vetoamasta tapahtumaan.”

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Tietojen ilmoittaja on vastuussa niiden oikeellisuudesta (ks. tiedoksiantamismääräyksen (anmeldelsesbekendtgørelse §) 8 § ja yhtiölain § 15 §:n 2 momentti). Tietojen ilmoittaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos ilmoitusta ei ole tehty lain mukaan tai ilmoitetut tiedot eivät pidä paikkaansa.

Elinkeinohallitus ei tarkasta ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta, vaan rekisteröi ne sellaisinaan, olipa kyse manuaalisesta rekisteröinnistä tai itserekisteröinnistä Virk.dk-sivuston kautta.

Elinkeinohallitus voi olla korvausvelvollinen, jos käytetyt tiedot tai asiakirjat ovat virheellisiä sen toiminnan vuoksi, esim. käsittelyvirheen vuoksi.

Linkkejä

Elinkeinohallitus

Kaupparekisteri

Tanskan elinkeino- ja kasvuministeriö

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR)

Päivitetty viimeksi: 01/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.