Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Ranska

Tässä osiossa kerrotaan Ranskan kaupparekistereistä.

Sisällön tuottaja:
Ranska
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Ranskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Paikallisia kaupparekistereitä (registre du commerce et des sociétés, RCS) pitävät yllä kauppatuomioistuimien ja kauppaoikeudellisia asioita käsittelevien siviilituomioistuimien kirjaajat (departementeissa Bas-Rhin, Haut-Rhin ja Moselle alioikeudet, merentakaisissa departementeissa ja merentakaisilla alueilla kauppaoikeudellisia asioita käsittelevät siviilituomioistuimet). Rekistereihin kirjattavat tiedot tarkistetaan. Kirjaaja varmistaa, että kaupparekisteriin tehdyt ilmoitukset ovat lakien ja asetusten mukaisia ja yhdenpitäviä vaadittujen todistusten ja liitteiden kanssa. Rekisterin toimintaa valvoo tuomioistuimen presidentti tai tehtävään valtuutettu tuomari, jolla on toimivalta ratkaista rekisteröityjen ja kirjaajan väliset riita-asiat. Jos ilmoitus koskee rekisterissä olevien tietojen muuttamista tai poistamista, ilmoituksen on täsmättävä rekisterissä olevien tietojen kanssa.

Kirjaajan antama kauppa- ja yritysrekisteriote (Kbis) on eräänlainen yrityksen «henkilökortti», joka kertoo olennaiset tiedot kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä. Siihen on koottu kaikki tiedot, jotka yrityksen on ilmoitettava rekisteriin, minkä lisäksi siinä voi olla kirjaajan tekemiä huomautuksia. Kauppa- ja yritysrekisteriote todistaa, että yritys on laillisesti olemassa, ja antaa siitä tarkistetut tiedot. Se on virallinen asiakirja, josta käy ilmi rekisteriin merkityn (luonnollisen tai) oikeushenkilön henkilöllisyys ja osoite, sen harjoittama toiminta, johto-, hallinto- ja valvontaelimet sekä se, onko sitä vastaan käynnistetty maksukyvyttömyysmenettely. Tuomioistuimen kirjaajan toimittama ja allekirjoittama asiakirja on virallinen todistus yrityksen kaupparekisteriin ilmoittamista tiedoista, niin kauan kuin yrityksen kaupparekisteriin toimittamia tietoja ei ole osoitettu virheellisiksi.

Valtakunnallista keskuskaupparekisteriä (Registre national du commerce et des sociétés, RNCS) pitää yllä teollis- ja tekijänoikeuksien kansallinen instituutti Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Sinne on koottu tiedot tuomioistuinten kirjaamoissa säilytettävistä kaupparekisterien virallisista asiakirjoista. INPI vastaa keskuskaupparekisterissä olevien teknisten, yritys- ja taloustietojen saattamisesta maksutta yleisön saataville, jotta niitä voidaan käyttää muissa yhteyksissä.

Edellä mainitut rekisterit sisältävät kaikki kauppiaita ja yrityksiä koskevat tiedot. Niiden kautta on mahdollista tutustua kaikkiin kaupparekistereihin tehtyihin ilmoituksiin ja niitä koskeviin todistuksiin.

Infogreffe-sivustolta on keskitetty pääsy kaupparekisterin tietoihin, ja sen kautta voi lisäksi tehdä verkossa erilaisia virallisia toimia (rekisteröinti, tietojen muuttaminen ja poistaminen, tilinpäätöksen toimittaminen). Sivusto on saatavilla ranskaksi ja englanniksi.

INPIn sivustolla ovat saatavilla avoimena datana rekisteröintitiedot ja niihin tehdyt muutokset ja poistot sekä yritysten tilinpäätökset.

Siviili- ja kauppaoikeudellisten ilmoitusten virallinen lehti (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

Siviili- ja kauppaoikeudellisten ilmoitusten virallisessa lehdessä BODACC julkaistaan kaupparekisteriin tallennetut tiedot yritysten perustamisesta niiden lopettamiseen, kuten myynnit ja luovutukset, maksukyvyttömyysmenettelyt ja tilinpäätöstiedot. Ilmoitusten julkaiseminen ei edellytä asianosaisilta mitään toimenpiteitä, sillä kirjaaja vastaa julkaisemisesta vastaanottamiensa ilmoitusten perusteella.

Ilmoitusten julkaiseminen BODACC-lehdessä takaa rekisteritiedoille mahdollisimman laajan julkisuuden. Toiminnasta vastaa oikeudellisten ja hallinnollisten asioiden tiedotusosasto (Direction de l’information légale et administrative, Dila).

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Infogreffen kautta voi saada joitakin yritystietoja maksutta. Valtaosa tietokannan tiedoista on kuitenkin maksullisia.

INPI toimittaa kaupparekisteritietoja maksutta joko postitse tai sivustollaan olevan verkkokaupan kautta. Tietojen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan kuitenkin lupa.

BODACC on ollut saatavilla ainoastaan digitaalisesti 1. heinäkuuta 2015 alkaen. Sivuston sisältö (BODACC-ilmoitukset) ovat olleet saatavilla maksutta heinäkuusta 2011 alkaen.

Kesäkuussa 2016 yritysten lakisääteisten tietojen julkaisemista varten perustettiin lisäksi uusi digitaalinen portaali, «Portail de la Publicité Légale des Entreprises». Nyt käyttäjät voivat tutustua yhden portaalin kautta ilmoituksiin ja lakisääteisiin tietoihin, joita julkaistaan seuraavilla kolmella sivustolla: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Miten kaupparekisteristä voi hakea tietoja?

Infogreffe-sivustolta voi hakea yrityksen tietoja

  • yrityksen nimellä
  • yrityksen johtajien tai sen hallinnosta vastaavien henkilöiden nimellä
  • yrityksen sijaintipaikkakunnan tai -departementin tai sen päätoimipaikan tai sivutoimipaikkojen nimellä
  • yritystunnuksella (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises, SIREN)
  • yrityksen kaupparekisteritunnuksella.

BODACC-sivustolla ilmoituksia voi hakea yrityksen SIREN-numerolla tai toiminimellä.

Hyödyllisiä linkkejä

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Päivitetty viimeksi: 28/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.