EU-maiden kaupparekisterit

Ranska

Tässä osiossa kerrotaan Ranskan kaupparekistereistä.

Sisällön tuottaja:
Ranska

Millaisia tietoja Ranskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Paikallisia kaupparekistereitä (registre du commerce et des sociétés, RCS) pitävät yllä pääsääntöisesti kauppatuomioistuimien kirjaajat. Eräissä departementeissa (Bas-Rhin, Haut-Rhin ja Moselle) sekä Ranskan merentakaisissa departementeissa ja merentakaisilla alueilla kaupparekistereitä pitävät yllä kirjaajat tuomioistuimissa, joissa käsitellään myös muita kuin kauppaoikeudellisia asioita. Kirjaaja tarkistaa yritysten kaupparekisteriin tekemät rekisteröinti-ilmoitukset ja niiden muutokset sekä yritysten poistamisen rekisteristä varmistaakseen, että ilmoitukset ovat lakien ja asetusten mukaisia ja yhtäpitäviä vaadittujen todistusten ja liitteiden kanssa. Näitä muoto- ja sisältötarkistuksia valvoo tuomioistuimen presidentti tai tehtävään valtuutettu tuomari, jolla on toimivalta ratkaista rekisteröityjen ja kirjaajan väliset riita-asiat.

Kauppa- ja yritysrekisteriote (Kbis) on eräänlainen yrityksen henkilötodistus, joka sisältää olennaiset tiedot kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä. Rekisteriotteen tarkoituksena on taata liiketoimien oikeusvarmuus, sillä siitä kaikki asianosaiset voivat tarkistaa yrityksen oikeudellisen muodon, sen johtohenkilöt, toiminnan, toimipaikan ja toimintamuodon. Siitä käy myös ilmi, jos yritystä vastaan on aloitettu maksukyvyttömyysmenettely. Rekisteriote on tuomioistuimen kirjaajan toimittama ja allekirjoittama virallinen asiakirja, joka katsotaan todistusvoimaiseksi niin kauan kuin sitä ei ole osoitettu virheelliseksi.

Valtakunnallista keskuskaupparekisteriä (Registre national du commerce et des sociétés, RNCS) pitää yllä teollis- ja tekijänoikeuksien kansallinen instituutti Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Keskusrekisteriin on koottu tiedot tuomioistuinten kirjaamoissa säilytettävistä ja kirjaajien tarkistamista kaupparekisterien virallisista asiakirjoista. INPI vastaa keskusrekisterissä olevien teknisten, yritys- ja taloustietojen saattamisesta maksutta yleisön saataville.

Verkkosivustolla Infogreffe ovat saatavilla Ranskan kaikkien kauppa- ja yritysrekisterien tiedot (ml. Alsace-Mosellen departementti sekä merentakaiset departementit ja alueet). Verkkosivustolla Infogreffe.nc on oikeudelliset tiedot Uuden-Kaledonian yrityksistä. Infogreffe-sivustolla on myös mahdollista suorittaa yritysten rekisteröintiin liittyviä muodollisuuksia (yrityksen rekisteröinti, yritystietojen päivitys, yrityksen poistaminen rekisteristä, tilinpäätöksen toimittaminen). Sivusto on saatavilla ranskaksi ja englanniksi.

INPI-sivustolla, DATA INPI -portaalin kautta, ovat saatavilla avoimena datana yritysten rekisteröintitiedot ja niihin tehdyt muutokset ja poistot sekä yritysten tilinpäätökset.

Siviili- ja kauppaoikeudellisten ilmoitusten virallinen lehti (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC)

BODACC on siviili- ja kauppaoikeudellisten ilmoitusten virallinen lehti, jossa julkaistaan kaupparekisteriin tallennetut tiedot yritysten perustamisesta niiden lopettamiseen, kuten myynnit ja luovutukset, maksukyvyttömyysmenettelyt ja tilinpäätöstiedot. Ilmoitusten julkaiseminen ei edellytä asianosaisilta mitään toimenpiteitä, sillä kirjaaja vastaa julkaisemisesta vastaanottamiensa ilmoitusten perusteella.

Ilmoitusten julkaiseminen BODACC-lehdessä takaa rekisteritiedoille mahdollisimman laajan julkisuuden. Toiminnasta vastaa oikeudellisten ja hallinnollisten asioiden tiedotusosasto Direction de l’information légale et administrative (Dila).

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Infogreffe-sivuston kautta voi saada joitakin yritystietoja maksutta. Yritys- ja kaupparekisteriotteiden ja niiden liitteiden toimittamisesta peritään valtion vahvistaman tariffin mukainen maksu.

INPIn ylläpitämässä keskusrekisterissä olevat tiedot ovat saatavilla maksutta DATA INPI -portaalin kautta. Tietojen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan kuitenkin lupa.

BODACC on ollut saatavilla ainoastaan digitaalisesti 1. heinäkuuta 2015 alkaen. Sivuston sisältö (BODACC-ilmoitukset) on ollut saatavilla maksutta heinäkuusta 2011 alkaen.

Lisäksi yritysten lakisääteisten tietojen julkaisemista varten perustettiin kesäkuussa 2016 uusi digitaalinen portaali, « Portail de la Publicité Légale des Entreprises». Sen kautta käyttäjät voivat tutustua ilmoituksiin ja lakisääteisiin tietoihin, joita julkaistaan seuraavilla kolmella sivustolla: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Miten kaupparekisteristä voi hakea tietoja?

Infogreffe-sivustolta voi hakea yrityksen tietoja

  • yrityksen nimellä
  • yrityksen johtajien tai sen hallinnosta vastaavien henkilöiden nimellä
  • yrityksen sijaintipaikkakunnan tai -departementin tai sen päätoimipaikan tai sivutoimipaikkojen nimellä
  • yritystunnuksella (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises, SIREN)
  • yrityksen kaupparekisteritunnuksella.

DATA INPI -sivustolla yrityksiä voi hakea SIREN-numeron, toiminimen, tunnuksen tai johtajan, yrityksen päätoimipaikan tai sen toiminnan kuvaukseen sisältyvien sanojen avulla.

BODACC-sivustolla ilmoituksia voi hakea yrityksen SIREN-numerolla tai toiminimellä.

Hyödyllisiä linkkejä

Registre de Commerce européen (Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Päivitetty viimeksi: 22/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.