Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantimalta.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Saksa

Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Saksan kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Saksa
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja kaupparekisteristä on saatavissa?

Saksan kaupparekisteriportaalia ylläpitää Nordrhein-Westfalenin osavaltion oikeusministeriö Saksan liittotasavallan muiden osavaltioiden puolesta. Portaalista on pääsy kaikkiin paikallisiin kaupparekistereihin (Handelsregister, Genossenschaftsregister ja Partnerschaftsregister) ja rekisteröinti-ilmoituksiin.

Kaupparekisteriportaalissa on yleisiä tietoja rekisteröinnistä englannin, espanjan, hollannin, italian, puolan, ranskan ja turkin kielellä. Varsinaiset rekisteritiedot ovat kuitenkin yleensä saatavilla vain saksaksi.

Lisätietoja konkursseista, tilinpäätöksistä ja pääomamarkkinoista on Saksan yhtiörekisterin verkkosivustolla. Yhtiörekisterin yleissivut ovat saatavilla englannin, espanjan, italian ja ranskan kielellä, mutta varsinaiset tietosivut ovat yleensä vain saksaksi (tosin tietoja pääomamarkkinoista on myös jonkin verran englanniksi ja muilla kielillä). Yhtiörekisteri on linkitetty kaupparekisterissä oleviin tietoihin, joten tietoja voi hakea kummasta tahansa.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Kaupparekisteriin voi rekisteröityä maksutta. Myöskään yksittäisistä yrityshauista tai tutustumisesta julkaisuihin tai yritysten omistajatietoihin ei veloiteta maksua. Jokaisesta tiettyyn rekisterinumeroon liittyvästä hausta (esim. yrityksen nykyinen tilanne, kronologia, historia, asiakirjahaut) veloitetaan 4,50 euroa tulostetta tai 1,50 euroa asiakirjahakua kohden.

Hakujen tekeminen kaupparekisterissä

Kaupparekisterin verkkosivustolla voi valita kahdesta eri hakutoiminnosta (perushaku ja tarkennettu haku) sen mukaan, mitä tietoja on käytettävissä. Myös yhtiörekisterin sivustolla on käytettävissä hakutoiminto.

Kuinka luotettavia rekisterin asiakirjat ovat?

Kauppalain 15 § sisältää kansalliset säännökset, joiden nojalla ulkopuoliset voivat vedota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/101/EY (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11) 2 artiklassa lueteltuihin asiakirjoihin ja tietoihin direktiivin 3 artiklan 5–7 kohdan mukaisesti.

Kauppalain 15 §:n 1 momentin mukaan yhtiö voi vedota ulkopuolista vastaan vain sellaisiin tosiseikkoihin, jotka on merkitty rekisteriin ja annettu tiedoksi tai jotka olivat jo kyseisen ulkopuolisen tiedossa. Ulkopuolisen on hyväksyttävä vetoaminen sellaisiin tosiseikkoihin, jotka on merkitty rekisteriin ja annettu tiedoksi muodollisesti oikein. Tämä ei kuitenkaan koske kanteita, jotka nostetaan 15 päivän kuluessa tiedoksiannosta, jos ulkopuolinen henkilö pystyy osoittamaan, ettei hän ollut eikä hänen olisi pitänyt olla tietoinen asiasta (kauppalain 15 §:n 2 momentti).

Jos rekisteröitävä tosiseikka on annettu tiedoksi väärin, ulkopuolinen voi vedota tähän tosiseikkaan sitä asianosaista vastaan, jonka puolesta tosiseikka oli merkittävä rekisteriin, vaikka kyseinen asianosainen olisi ollut tietoinen virheestä (kauppalain 15 §:n 3 momentti).

Saksan kaupparekisterin historiaa

Kaikki tiedot vuodesta 2007 lähtien ovat saatavissa sähköisessä muodossa.

Linkkejä

Saksan kaupparekisteriportaali

Tarkennettu haku

Perushaku

Saksan yhtiörekisteri

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu

Päivitetty viimeksi: 10/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.