EU-maiden kaupparekisterit

Unkari

Seuraavassa osiossa kuvataan lyhyesti Unkarin kaupparekisteriä.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Millaisia tietoja Unkarin kaupparekisteristä on saatavissa?

Kaupparekisterissä on tiedot rekisteröidyistä yrityksistä ja niistä asiakirjoista, joiden perusteella rekisteröinti on suoritettu. Kaupparekisteritietoja ylläpitävät yleiset tuomioistuimet (törvényszékek). Yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjat tallennetaan rekisteriin sähköisesti. Missä tahansa rekisteriä ylläpitävässä tuomioistuimessa rekisteröityihin yritystietoihin pääsee tutustumaan maksutta oikeusministeriön yritystietopalvelun ja sähköisen yritysrekisterin (Céginformációs Szolgálat) verkkosivustolla osoitteessa https://www.e-cegjegyzek.hu/.

Kaupparekisteristä voi hakea (sähköisesti) seuraavanlaisia rekisteriin hakuhetkellä sisältyviä tietoja (voimassaolevia tai mitätöityjä):

 • yrityksen kaupparekisterinumero
 • yrityksen nimi
 • päätoimipaikka
 • toimitilat
 • sivuyhtiö(t)
 • toimiala(t)
 • merkitty pääoma
 • verotusnumero
 • mahdollinen tieto konkurssi-, likvidaatio- tai purkamismenettelyn aloittamisesta
 • mahdollinen tieto siitä, että yrityksen (aiempi) toimitus- tai muu johtaja ei voi toimia jonkin toisen yrityksen toimitus- tai muuna johtajana vuonna 2013 annetussa siviililaissa V (uusi siviililaki) olevan 3.22 §:n nojalla.

Jokaisen viikon ensimmäisenä päivänä päivitetään seuraavat tiedot:

 1. kaikki tiedot kaupparekisterissä olevista yrityksistä (tallennettu kaupparekisteriote) (tárolt cégkivonat) sekä tiedot rekisteröintihakemuksista tai rekisteriin tekemättä olevista muutoksista;
 2. yrityksiä koskevista tiedoista käyvät ilmi
 • oikeushenkilöiden, sellaisten kauppaoikeudellisten yhteisöjen, jotka eivät ole oikeushenkilöitä (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság), ja muiden yhteisöjen omistus (jäsen vai osakas) sekä oikeudelliset edustajat
 • luonnollisen henkilön edustusvaltuudet ja jäsenyys valvontaelimessä.

Viikon ensimmäisenä päivänä päivitettyjä tietoja voi etsiä hakuohjelmalla.

Kaupparekisteriin tallennetaan yrityksiä koskevia tietoja myös muilla perustein (myös vanhentuneisiin tietoihin on mahdollista tutustua), ja lisäksi rekisteristä löytyy yrityksiä koskevia asiakirjoja. Tietoihin voi tutustua niissä tuomioistuimissa, jotka rekisteröivät tietoja, sekä yritystietopalvelun kautta. Oikeaksi todistettuja tai muita jäljennöksiä yrityksiä koskevista asiakirjoista ja tiedoista voi pyytää maksua vastaan.

Onko Unkarin kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Edellä mainittuihin Unkarin kaupparekisteritietoihin voi tutustua maksutta osoitteessa https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio. Muista tiedoista peritään maksu.

Hakujen tekeminen Unkarin kaupparekisterissä

Yrityksen tietoja voi hakea seuraavilla hakukriteereillä:

- yrityksen nimi

- yrityksen kaupparekisterinumero

- verotusnumero.

Miten luotettavia rekisterissä olevat tiedot ovat?

Direktiivin 2009/101/EY 2 artiklassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla maksutta verkossa kaikista Unkarissa rekisteröidyistä yrityksistä.

Yrityksiä koskevia julkisia tietoja Unkarissa tarjoaa joko yrityksen rekisteröinyt tuomioistuin tai yritystietopalvelu, tai tiedot julkaistaan Unkarin kaupparekisterilehdessä (Cégközlöny). Kaupparekisterilehti on oikeusministeriön virallinen lehti. Se on saatavilla maksutta osoitteeesta http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Sen lisäksi, että tiedot rekisteröinyt tuomioistuin julkaisee julkisten osakeyhtiöiden ja rajavastuuyhtiöiden kaupparekisteritiedot, se julkaisee kaupparekisterilehdessä päivittäin myös yhtiöiden perustamiskirjat ja niiden mahdolliset muutokset.

Kaupparekisteritietoja ylläpitävät yleiset tuomioistuimet (törvényszékek). Yrityksiä koskevat tiedot ja asiakirjat tallennetaan rekisteriin sähköisesti. Missä tahansa rekisteriä ylläpitävässä tuomioistuimessa rekisteröityihin yritystietoihin pääsee tutustumaan maksutta oikeusministeriön yritystietopalvelun ja sähköisen yritysrekisterin (Céginformációs Szolgálat) verkkosivustolla osoitteessa https://www.e-cegjegyzek.hu/.

Unkarin kaupparekisterin historiaa

Tuomioistuimet ovat tallentaneet kaupparekisteritiedot sähköisesti heinäkuusta 1993, jolloin valtakunnallinen yritystieto- ja yritysrekisterijärjestelmä (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) otettiin käyttöön.

Järjestelmä toimii muutamassa minuutissa eri tuomioistuinten välillä.

Päivitetty viimeksi: 19/09/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.