EU-maiden kaupparekisterit

Irlanti

Tässä jaksossa luodaan yleiskatsaus Irlannin kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Mitä Irlannin kaupparekisteristä voi saada?

Yhtiörekisteriin (Register of Companies) kirjataan tiettyjä asiakirjoja, jotka yhtiörekisteritoimisto (Companies Registration Office, CRO) säilyttää yhtiölaeissa (Companies Acts, 1963–2012) yhtiöille asetettujen ilmoitusvelvoitteiden nojalla.  Rekisterissä on yhtiöitä koskevia perustietoja kuten

  • osoite
  • perustamispäivä ja
  • viimeisen vuosi-ilmoituksen jättöpäivä.

Kaikki asiakirjat, jotka yritykset ovat toimittaneet yhtiölakien mukaisesti, ovat julkisia. Yhtiöitä koskevia rekisteriotteita toimitetaan maksua vastaan. Rekisteriote sisältää valikoituja rekisteriin sisältyviä tietoja, mukaan lukien yhtiön vastuuhenkilöt, maksuvelvollisuudet ja luettelo toimitetuista asiakirjoista.

Onko Irlannin yhtiörekisterin käyttäminen maksutonta?

Kyllä, yrityksen perustiedot tarjotaan maksutta. Sen sijaan muiden tietojen hausta peritään maksu.

Kuinka haku Irlannin yhtiö- ja toiminimirekisteriin tehdään?

Hakuja voi tehdä yrityksen tai toiminimen numeron tai nimen perusteella. Käytettävissä on neljä mahdollista nimihakua:

  • ”Contains all these words” hakee nimiä, jotka sisältävät kaikki annetut sanat (suositeltava).
  • ”Starts with this phrase” hakee nimet, jotka alkavat tietyllä ilmauksella.
  • ”Contains this phrase” hakee nimet, jotka sisältävät tietyn ilmaisun.
  • Alphasort on merkkijono, joka luodaan jättämällä yhtiön nimestä pois usein toistuvat ilmaisut kuten Irlanti, osake tai ja, samoin kuin välilyönnit, pilkut, ajatusviivat jne. Alphasort -hakua tehtäessä olisi yhtiön nimestä tehtävä nämä poistot.

Hakuja voidaan kaventaa syöttämällä osoitetiedot.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Yhtiörekisteritoimisto (CRO) pitää julkisten lakisääteisten yhtiötietojen keskusrekisteriä Irlannissa. Vuoden 2014 yhtiölaki (Companies Act) ja siihen liittyvä lainsäädäntö muodostavat oikeusperustan, joka velvoittaa yhtiöt toimittamaan CRO:lle tietoja rekisteröintiä ja julkaisemista varten.

Yhtiörekisterissä olevat tiedot tulevat CRO:lle kolmansilta osapuolilta lakisääteisen velvoitteen nojalla. Velvoitteisiin kuuluu se, että kolmannet osapuolet eivät saa tahallisesti tai tuottamuksellisesti toimittaa virheellisiä tietoja CRO:lle. CRO ei takaa eikä voi taata kolmansien osapuolten sille toimittamien tietojen paikkansapitävyyttä.

Laissa vaaditaan kuitenkin joidenkin asiakirjojen ja tietojen osalta, että asiakirjat ja tiedot toimittaneen henkilön on allekirjoitettava valaehtoinen ilmoitus, jonka mukaan vaaditut tiedot ja asiakirjat on hänen käsityksensä mukaan toimitettu asianmukaisesti. Valaehtoisia ilmoituksia koskevan vuoden 1938 lain mukaan henkilö, joka tietoisesti antaa väärän tai harhaanjohtavan valaehtoisen ilmoituksen, voidaan asettaa syytteeseen ja hänelle voidaan tuomita sakkoja tai vankeutta tai molempia.

Lisäksi vuoden 2014 yhtiölain 876 §:n mukaan on rikoksena rangaistavaa, että henkilö laissa säädetyin muodoin ilmoittaa CRO:lle tahallisesti tai tuottamuksellisesti virheellisiä tietoja.

Irlannin yhtiörekisterin kehitysvaihe

Rekisterin tiedot ovat täydellisiä kaikkien normaalitilassa olevien yhtiöiden osalta.

Linkkejä

Kaupparekistereiden yhteenliittämisjärjestelmä (BRIS)

Päivitetty viimeksi: 16/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.